GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Les “tires dels números decimals”

  alt-materials
Referència: : CL-NO-56
Descripció: Es tracta d’una petita col•lecció de tires de diferents colors, expressament preparades perquè els nens i nenes puguin amidar-ne la seva longitud, escriure els resultats i les relacions de més gran o més petit entre ells, i després comprovar amb el material si aquestes relacions han estat correctes.
Utilitat: Comparant números decimals escrits, i comparant després objectes reals la longitud dels quals correspon a aquells números, els alumnes arriben a descobrir els errors implícits que tenen en el reconeixement de quan un número decimal és més gran que un altre.
Nivell: Cicle superior de primària i primer cicle d’ESO
Procedència: Materials i activitats de l’ escola pública de Garralda ( Navarra)
Activitats: Transmetem literalment el que ens ha enviat l’autora:

MATERIAL:

- VARIOS LISTONES DE MADERA U OTRO MATERIAL ENLOS QUE ESTEN MARCADOS LOS DECIMETROS.
(no queremos que aparezcan marcados los centímetros o los milímetros). No hace falta que sean demasiado largos

NEGRA

2 dms

AZUL

1,9 dms

CREMA

1,8 dms

NARANJA

1,6 dms

ROJA

1,5 dms

AMARILLA CLARA

1 dms

VERDE

1,97 dms

MORADA

1,57 dms

BLANCA

1,05 dms

ROSA

1,06 dmsREALIZACIÓN:
La hacemos en tres sesiones. En la primera les presentamos las que sólo tienen dm. y cm. Después de medirlas y escribir lo que han medido en el cuaderno, tienen que intentar expresarlo como número decimal y, a continuación, ordenar de mayor a menor la serie de números. Comprobarán con las tiras si está bien ordenado (se tienen que ver todas). Después se recogen las tiras.
En la segunda sesión se les presentan únicamente la verde y la morada, después de medir y escribirlo en forma de decimal se les pide que junto con los otros números decimales de la primera sesión lo vuelvan a ordenar de mayor a menor. En el momento que terminan de ordenar se les da las tiras utilizadas en la primera sesión para que puedan comprobar. Una vez que esté bien se vuelven a recoger las tiras.
En la tercera sesión se les da las tiras blanca y rosa y se procede como en la segunda sesión. Una vez que tengan ordenados de mayor a menor los números, se les dan todas las tiras para que comprueben. Suele ser normal que en lugar de escribir 1,08 ó 1,06 escriban 1,8 y 1,6 por lo que la blanca y la crema deberían ser iguales; lo mismo ocurriría con la rosa y la naranja. Tendremos que intervenir para que se vayan fijando en qué está la diferencia.

Blanca Carballo. Escuela pública de Garralda (Navarra).