GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

"La capsa de les fraccions" i altres materials

  alt-materials
Referència: : CL-NO-51
Descripció: Materials de confecció molt senzilla, amb capses de cartó, targes, o altres elements, preparats amb la intenció de presentar interrogants i demanar respostes als alumnes, tant individualment com en petit grup. Les activitats que fomenten agafen sempre un cert caràcter lúdic.
Una d’elles consisteix en la col•lecció de figures de cartolina, que describim en l’apartat “activitats”..
Utilitat: Es tracta de consolidar el significat autèntic de les fraccions: com a parts d’un objecte, com a parts d’una imatge coneguda que representa qualsevol unitat, i també com a part d’una quantitat.
En la capsa de les subdivisions, es tracta de reconèixer el significat autèntic de d’una fracció , (per exemple “una quarta part”) en diverses figures, tot i que tinguin formes diferents, és a dir, més enllà de la primera percepció visual, a la que estem acostumats.
Es tracta de consolidar el significat autèntic de les fraccions: com a parts d’un objecte, com a parts d’una imatge coneguda que representa qualsevol unitat, i també com a part d’una quantitat.
En la capsa de les subdivisions, es tracta de reconèixer el significat autèntic de d’una fracció , (per exemple “una quarta part”) en diverses figures, tot i que tinguin formes diferents, és a dir, més enllà de la primera percepció visual, a la que estem acostumats.
Nivell: Cicle mitjà, superior de pr., i primer cicle d´ESO
Procedència: Creació i confecció de M. A. Canals i el GAMAR
Activitats:
 • Un joc d’endevinar fraccions:
  En el marc d’una plantilla quadrada, subdividida en 16 quadrats petits iguals, s’hi presenten successivament, visibles sota d’una plantilla transparent, diferents figures ombrejades, que destaquen sobre el fons, i que tenen formes de quadrats, triangles, rectangles.... ( els seus vèrtex coincidint amb vèrtex de la quadrícula). Totes són diferents, però moltes ocupen la mateixa part o fracció del quadrat total. Cada figura de les que van passant, ocupa una parts de la superfície total, que pot anar des de 1/2 fins a 1/32.
  Els nois i noies són invitats a diverses activitats:
  • Reconèixer quina és la part ombrejada que ocupa cada figura
  • Escriure la fracció que indica aquesta part, en un paper preparat per això.
  • Establir relacions entre figures, per la seva superfície, i expressar-ne els resultats verbalment i per escrit, amb fraccions.
  • Altres activitats que poden suggerir els mateixos alumnes..

  L’activitat que es proposa amb les cartes, consisteix senzillament en barrejar-les i després classificar-les en dos grups, posant juntes les que volen dir el mateix.