GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Problemes amb percentatges

  alt-materials
Referència: : PX-CA-18
Descripció: Mostra de problemes que per la seva resolució requereixen un mínim coneixement dels percentatges. Normalment es refereixen a situacions reals del nostre entorn o del món en general (descomptes, estadístiques, etc...)
Utilitat: Ens porten a relacionar les matemàtiques, i en particular la resolució de problemes, amb la vida real. Treballen les nocions de proporcionalitat, de fracció i de percentatge.
Nivell: Cicle superior de primària i secundària.
Procedència: Material reunit pel GAMAR, a partir de diferents llibres i d’altres fonts.
Activitats: