GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Problemes de càlcul mental

  alt-materials
Referència: : PX-CA-02
Descripció: Mostra de problemes, jocs de bingos o altres activitats, que per la forma en que es presenten requereixen que els càlculs es facin mentalment, és a dir basant-se en la imaginació de les quantitats i de les relacions entre elles, havent de realitzar les operacions sense material, ni calculadora, ni llapis i paper, recolzant-se només en la imaginació i la memòria, i buscant sempre el camí més fàcil per arribar a la solució.
Utilitat: Fomentar el càlcul mental, que en realitat és el veritable càlcul propi de la persona, i així contribuir a augmentar la seva autoestima. També fomenten la recerca d’estratègies.
Nivell: Parvulari, primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material reunit pel GAMAR, a partir de diferents llibres i d’altres fonts.
Activitats: