GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Taula i cercle de fraccions, amb activitats

  alt-materials
Referència: : CL-NO-44
Descripció: La “taula” és un conjunt de deu tires de plàstic dividides en diferents porcions iguals i de dos colors: les blaves, dividides amb nombres de porcions imparells (1,3,5,7,9)., i les vermelles, dividides en nombres de porcions parells (2,4,6,8,10).
El “cercle” consta en realitat de dos cercles que a través d’una incisió radial es sobreposen l’un amb l’altre. Un dels cercles està graduat per representar funcions de denominadors que van des de el 2 fins el 8.
Utilitat: Amb la taula es treballen amb més profunditat i es consoliden les primeres nocions apreses sobre les fraccions.
A través d’un moviment de rotació entre els dos cercles, es poden obtenir diferents fraccions i visualitzar-les, veure la relació entre l’expressió numèrica en forma de fracció i la seva representació gràfica i treballar de forma manipulativa les primeres relacions entre fraccions, preparant així les futures operacions.. També es pot iniciar la proporcionalitat i posar les bases per als percentatges.
Nivell: Cicles mitjà i superior de primària.
Procedència: “Construir las matemáticas”. Proyecto Sur, tel/fax 958550381.
Activitats: * Ordenar les tires blaves i vermelles, començant per la sencera i seguint segons el número de parts que tenen. Posar-hi al costat les etiquetes corresponentsBuscar la tira que té 10 parts. Com es diuen aquestes parts?
Hem complementat la taula amb unes tires de cartolina de la mateixa amplada que les blaves i vermelles i de longituds diferents, per representar diverses fraccions. D’aquestes tires en direm “ les cartolines”.
  • Escriure el nom de cadascuna d’aquestes fraccions.
  • Fixar-se, per exemple, en la que s’escriu 6/9 . El 9 representa el nombre de parts en que s’ha dividit la unitat. Aquest número es diu denominador que vol dir que “li dona el nom” a la fracció. El 6 representa el nombre de parts que agafem, i que es diu numerador.
  • Agafar les cartolines grogues, i posar les que valen 2/3, 1/1, 3/6, 4/8, 6/9, 5/5 a sobre de les tires blaves o vermelles corresponents
  • Ara fer el mateix amb les cartolines verdes, però primer comparar-les entre elles, sense mirar les tires del material, i reconèixer a cop d’ull quina correspon a cada una de les fraccions que representen, i después comprovar-ho posant-les a sobre del material.
  • Respondre preguntes, com per exemple: és 2/5 menor o major que 3/8? Seguidament, comprovar-ho posant-les a sobre del material.
  • Respondre diverses preguntes, com per exemple: amb algunes tires podríem recobrir fraccions equivalents a 1/2 ? Quines fraccions són? Separa-les i digues de quin color són..
    Les altres tires per què et sembla que tenen un altre color?