GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

De creació pròpia a partir d’un dibuix o esquema

  alt-materials
Referència: : PX-CP-02
Descripció: Els primers problemes de creació pròpia, a finals del parvulari i a 1r. o 2n. curs de primària, és aconsellable proposar-los als nens i nenes a partir d’un dibuix, perquè els suggereixi una situació real, a partir de la qual hauran de pensar algun interrogant que podria plantejar-se. El problema serà el plantejament d’aquest interrogant. Amb alumnes més grans, com ara de 2n. cicle, es pot donar també com a punt de partida un esquema en lloc d’un dibuix.
Utilitat: Fan treballar la imaginació i la iniciativa dels nens i nenes i ajuden a comprendre millor què és un problema. Al mateix temps és interessant la constatació que d’un mateix punt de partida poden resultar-ne gran quantitat d’idees diferents.
Nivell: 1r. i 2n. cicles de primària
Procedència: Material reunit pel GAMAR.
Activitats: