GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Presentació. Problemes de creació pròpia

  alt-materials
Referència: : PX-CP-01
Descripció: Els problemes d’invenció o creació pròpia, convé practicar-los al mateix temps que els anteriors, ja que en certa manera els complementen, fent pensar els alumnes en una situació imaginada, hipotètica, que no poden concretar davant seu. Demanen als nens i nenes que inventin el text o enunciat d’una situació de la qual, els en donem un dibuix com a suggeriment, o els presentem unes condicions que s’han de complir o els en sabem per endavant una solució possible..
Utilitat: El fet d’haver de pensar quin seria un possible interrogant o “problema” ajuda a la comprensió de què és en realitat un problema a solucionar. Aquest tipus de problemes requereixen una certa experiència prèvia i fomenten la iniciativa i creativitat de la mainada
Nivell: Tota la primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material reunit pel GAMAR.
Activitats: