GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Problemes d’investigar estratègies per ser aplicades

  alt-materials
Referència: : PX-IN-14
Descripció: Mostra de problemes que a partir d’una certa edat, apareixen sovint, i que presenten dificultats de càlcul sovint semblants, i que poden superar-se aplicant estratègies conegudes.
Utilitat: Afavorir en els nois i noies l’aprenentatge d’algunes estratègies bàsiques, que després els serviran en diversos tipus de problemes. Així, l´expressió gràfica pot ser una estratègia d’aquest tipus. Una altra bona estratègia és trobar una situació amb el mateix tipus de dificultat que la plantejada, però més propera o més senzilla, resoldre aquesta i després extrapolar (per exemple, en l’activitat que segueix, podem començar representant gràficament la situació en que només hi ha hagut 3 apostes, 9 apostes...i passar finalment a pensar la solució per a 210 apostes)
Nivell: Tercer cicle de primària i secundària.
Procedència: Material reunit pel GAMAR.
Activitats:
  • Estratègies per resoldre problemes de repartir. Una part doble de l’altra.

    Quan d’una cosa en fem parts iguals diem que repartim en parts iguals.Per repartir una quantitat en dues parts de manera que una sigui doble que l’altra, dividirem la quantitat en tres parts. La part petita serà el resultat de la divisió i l’altra serà el doble. Per repartir 48 en dues parts, una doble que l’altra, 48:3=16. Una part és 16; l’altra, 32. En una cursa de cavalls n’hi ha dos (Black i Trik) que han rebut més apostes que els altres. Se sap que el nombre d’apostes que ha rebut Black és el doble que Trik, i entre aquests dos hen rebut 210 apostes. Sabries dir quantes apostes ha rebut cadascun?