GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Problemes d’investigació geomètrica més difícils

  alt-materials
Referència: : PX-IN-12
Descripció: Són més difícils que els que presentem en els apartats 04 i 06, en el sentit que no es tracta únicament de resoldre l’interrogant en casos particulars i després generalitzar les conclusions, sinó que aquí ja es planteja directament una investigació general i són els mateixos alumnes els que decidiran començar per algun cas particular, perquè ja tenen una certa experiència en aquest camp.
Utilitat: Consolidar els hàbits i competències investigadores, desenvolupar el raonament lògic i potenciar l’aprenentatge autèntic d’algunes propietats geomètriques.
Nivell: 3r. cicle de primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material reunit pel GAMAR.
Activitats: Passa la pilota
Cada X representa un jugador de futbol, amb el número de dorsal indicat al subíndex. La O representa una pilota

X13 X10 X7 X4 X1
O
X14 X11 X8 X5 X2

X15 X12 X9 X6 X3
Pots passar la pilota per cada jugador de forma que cada un d’ells la toqui una sola vegada? (no pot passar-se en diagonal).
Amb quins jugadors caldria començar per tal de no poder aconseguir-ho?