GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

A partir d’experiències de la vida quotidiana

  alt-materials
Referència: : PX-IN-10
Descripció: És interessant fer també problemes d’investigació a partir d’experiències fetes en contextos diferents, sempre amb materials (preferentment d’ús corrent) i sovint relacionats amb mesures de diferents tipus. En presentem només algun petit exemple, amb la confiança que els mestres n’aniran trobant molts a partir de la mateixa vida de la classe.
Utilitat: Treballar totes les capacitats que hem enumerat en els anteriors tipus de problemes d’investigació i fer que els alumnes visquin la relació entre les matemàtiques i la realitat del seu entorn.
Nivell: Tota la primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material reunit pel GAMAR.
Activitats: