GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Problemes d’investigació numèrica més difícils

  alt-materials
Referència: : PX-IN-08
Descripció: Són com els anteriors però amb un major grau de dificultat. Hem separat i detallat els de geometria en altres apartats següents. Caldria insistir aquí que molts problemes de càlcul, a fer amb calculadora, o els que poden considerar-se “curiositats numèriques”, els trobareu detallats en els respectius apartats del capítol CÀLCUL-OPERACIONS.
Utilitat: Consolidar els hàbits i competències investigadores, desenvolupar el raonament lògic, en particular la capacitat de generalitzar, i potenciar l’aprenentatge autèntic de moltes propietats dels nombres i de les operacions.
Nivell: 3r. cicle de primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material reunit pel GAMAR.
Activitats: