GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Presentació. Problemes d’investigació

  alt-materials
Referència: : PX-IN-01
Descripció: Sota aquest títol presentem dos tipus de problemes: els d’investigació pròpiament dita, i els de creació pròpia, que els complementen.
Els problemes d’investigació són aquells que, tal com el seu nom indica, tenen com a objectiu desvetllar l’interès per explorar fenòmens. Comencen amb casos senzills que anomenarem “petites investigacions”. Segueixen amb plantejaments de comparació entre les respectives solucions obtingudes en situacions semblants o diferents, i finalment amb els alumnes més grans, i en casos en que hi intervé una dada variable es tracta d’arribar a descobrir la llei general que permet generalitzar els resultats i aplicar-los a casos que ja no podem constatar directament.
Utilitat: Amb aquests problemes els nois i noies aprenen una primera pràctica investigadora i al mateix temps veuen i valoren la possibilitat d’extrapolar que té el mètode matemàtic.
Nivell: Primària, sobretot 2n, 3r cicle i 1r cicle d´ESO
Procedència: Material procedent de diverses fonts reunit i adaptat pel GAMAR.
Activitats: