GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Problemes de tempteig o assaig i error

  alt-materials
Referència: : PX-OB-40
Descripció: Els problemes dits “de tempteig” són aquells en els que es proposa directament aquest mètode, tot i que hem de remarcar que es aconsellable seguir-lo en els problemes de tot tipus. La resolució per tempteig és la més humana i a l’abast de tothom, i lluny de rebutjar-la, convé encoratjar els alumnes a practicar-la molt sovint, i sobretot convé que ells i elles sàpiguen que poden fer-la servir sempre que vulguin.
Després d’haver provat una possible solució, caldrà comprovar-la i si no resulta corregir els possibles errors. La comprovació del resultat, confrontant-lo amb el text o enunciat del problema, és un dels hàbits importants a adquirir per part dels alumnes.
Utilitat: Fomenten la iniciativa i responsabilitat personals, el raonament, el desig d’investigar i d’aprendre i la satisfacció per el treball ben fet.
A primària, poden fer-ho en casos fàcils i temptejant amb el material
Nivell: Tota la primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material procedent de diverses fonts, reunit i adaptat pel GAMAR.
Activitats: