GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Problemes amb dibuix prèviament suggerit

  alt-materials
Referència: : PX-OB-32
Descripció: Quan els nens i nenes són petits és interessant proposar-los a vegades que dibuixin allò que hem dit, és a dir la situació, abans de pensar el problema per trobar-hi una solució. D’aquesta manera assegurem la seva comprensió. Amb els alumnes més grans també és recomanable de fer-ho, no solament quan es tracta de situacions poc fàcils, sinó també en altres casos.
Utilitat: Tenir la satisfacció d’haver comprès aspectes de la situació que sense el dibuix no es veien clars.
Dibuixar una situació abans de resoldre-la, els ajuda a constatar que dibuixar el problema és sempre positiu, i a així animar-se a fer-ho sovint per pròpia iniciativa.
Nivell: Tota la primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material procedent de diverses fonts, reunit i adaptat pel GAMAR.
Activitats: Què podem fer?
Les dues terceres parts de la meitat dels arbres d’un jardí són fruiters. La meitat de la resta són til•lers i els restants són castanyers.
Si de castanyers n’hi ha 9, quants arbres hi ha al jardí?
Quanta fruiters?
Quants til•lers?
Quants castanyers?