GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Presentació. Problemes amb decisió sobre els mitjans a emprar

  alt-materials
Referència: : PX-OB-31
Descripció: Quan un problema resulta difícil als nens i nenes pel motiu que sigui, el fet de treballar-lo amb material o d’intentar representar-lo, parcialment o total, amb un dibuix o un gràfic pot ser una gran ajuda o fins i tot un camí necessari per la seva comprensió. Per això moltes vegades, en presentar un problema, encara que no sigui especialment difícil, convé proposar als alumnes l’ús del material, o d’un dibuix previ o un esquema, fet per ells mateixos, no només perquè puguin servir-se’n si ho necessiten, sinó sobretot perquè ben aviat arribin a decidir per ells mateixos el mitjà que els sembla més adequat en cada cas.
És molt important que els nois i noies tinguin consciència clara de la seva llibertat d’elecció pel que fa als mitjans emprats en la resolució dels problemes, i l’exercitin constantment en tot tipus de problemes. Destaquem en especial la llibertat d’emprar la calculadora en els problemes numèrics (excepte en alguns casos especials, en que el mestre pot avisar).
Entre les diferents maneres d’abordar la resolució d’un problema destaca la pràctica del “tempteig”, també dita “de l’assaig i error”.
Utilitat: Aquests problemes són una ocasió d’exercir la pròpia llibertat amb responsabilitat davant d’una tasca concreta. Fomenten l’autonomia i la iniciativa personal dels nens i nenes, i també una autèntica comprensió de les relacions i les nocions que intervenen en cada problema.
En aquest sentit recomanem aquells en els que s’han especificat exemples en l’apartat “activitats”.
Es troben des del PX-VI-32 en endavant.
Nivell: Tota la primària i 1r. cicle de secundària
Procedència: Material procedent de diverses fonts, reunit i adaptat pel GAMAR.
Activitats: