GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Presentació. Diferents tipus de problemes. Problemes visuals

  alt-materials
Referència: : PX-VI-01
Descripció: Els problemes en general.
Per problema, o situació problemàtica, entenem una situació nova i molt propera, per a la qual no hem estat prèviament ensinistrats. Per tant, no és una pura activitat d’aplicació de les nocions apreses, tal com massa sovint es sol considerar.
Un problema sempre ha de plantejar un interrogant, que faci imaginar, pensar, i trobar camins per arribar a una solució possible i no necessàriament única. No es tracta de tenir el domini d’uns recursos i estratègies, que poden aplicar-se més o menys rutinàriament, sinó que caldrà anar-los cercant i descobrint a mesura que es va desenvolupant la resolució del problema.

Per això aquest aprenentatge no s´adquireix com a fruit de la repetició d’una mecànica o d’un sistema, per bo que sigui, sinó que s’aprèn per la manipulació, l’anàlisi, ladescoberta i l’interacció amb els companys.
Un problema sempre és un repte per a la ment, perquè requereix l’exercici de la lògica, la imaginació, l’enginy, i la traça de saber adaptar a cada cas els recursos adients i les tècniques conegudes. La major part dels jocs, tot i tenir la seves lleis pròpies, participen plenament d’aquestes característiques.
Al mateix temps, els vertaders problemes són un joc.
Els problemes se’ns presenten amb una diversitat sorprenent. Es impossible fer-ne una bona classificació, ja que la majoria de problemes corresponen a diverses tipologies alhora. Al mateix temps, és convenient prendre contacte amb molts tipus diferents de problemes, ja que això ens ajuda a fugir de la rutina i a assolir els nostres objectius.
Per això presentem aquí una mostra o tipologia de problemes que hem escollit així, però que podria ser una altra, amb l’objectiu que ens permetin descobrir la gran varietat i riquesa d’aquesta activitat. En cadascun d’aquests tipus o blocs destaquem un aspecte predominant, però cal saber que mai no és l’únic. No es tracta d’ignorar els altres aspectes, sinó d’exemplificar el gran ventall de possibilitats i el magnífic potencial educatiu que ens ofereix aquesta activitat matemàtica.
A la nostra col·lecció cal afegir-hi problemes d’estadística, combinatòria i probabilitat. Els hem deixat per no repetir-nos, ja que formen la major part del contingut de l’apartat de la web anomenat ´probabilitat´.

Els problemes visuals
Són aquells en els que la informació arriba als nens i nenes no pas a través d’un text escrit o d’una frase oral, sinó a través d’una imatge (dibuix, o preferentment fotografia).
Són molt adequats per als petits, però també se n’han de proposar de més difícils als nois i noies d’edats més avançades
Utilitat: Els objectius generals de tots els problemes, podríem resumir-los així:
Fomentar el desig de descobrir i d’investigar.
Aprendre a organitzar la informació rebuda.
Desenvolupar el pensament lògic, l’enginy, i la capacitat de cercar estratègies adequades i d’aplicar-les.
Aquests objectius són tan fonamentals, que la resolució de problemes podria considerar-se com un eix vertebrador de tot l’aprenentatge de les matemàtiques.
Nivell: Educació Infantil, Primària, principi Secundària.
Procedència: Material reunit per el GAMAR.
Activitats: