GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Primera classificació de cossos. Els políedres

  alt-materials
Referència: : GE-CO-08
Descripció: Una sèrie d’objectes, petits i grans, entre els que n’hi hagi que tenen tota la superfície corba, altres amb trossos corbs i altres plans i finalment altres amb tota la superfície tota feta de cares planes.
Utilitat: Es tracta que els alumnes, havent-los dit que classifiquin els objectes segons com sigui la seva superfície, arribin a descobrir els tres grups que acabem d’esmentar.
Nivell: 1er. i 2on. cicles de Primària
Procedència: De confecció pròpia
Activitats: