GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

El pannell numèric. Mostra d'activitats per treballar-hi

  alt-materials
Referència: : CL-NO-34
Descripció: És un pannell de plàstic molt resistent, per penjar a la paret, amb caselles per posar i treure fàcilment les fitxes que representen tots els números del 0 al 100. Les fitxes, són de cartró fort, amb els números escrits en negre per una cara i en vermell per l’altra.
Utilitat: Per als alumnes que ja hagin assolit una primera noció de quantitat, permet una visió molt completa de la sèrie dels nombres naturals fins al 100, amb les seves repeticions en l’escriptura seguint les desenes, i també altres regularitats. Aquesta visualització, degudament acompanyada, facilita una correcta imaginació i comprensió dels nombres fins al 100, pel que fa a la seva magnitud i el seu ordre, aspectes indispensables per a iniciar bé el càlcul.
Al mateix temps també aportea un treball de d’exploració i descoberta molt interessant a l’etapa de primària.
Nivell: Cicles inicial i mitjà de primària.
Procedència: ABACUS
Telfs: 934155811 972426050
www.abacus.es/escola
iNOU DISCAT
Telfs: 932101010 932134691
www.noudiscat.com
Activitats,
Activitats:
  • En relació amb la sèrie numèrica:Descobrir, a partir de l’observació de calendaris, altres coses de l’entorn, i també amb el pannell numèric, algunes característiques dels números escrits que es van repetint periòdicament. per exemple, tots els d’una mateixa columna, tenen igual la xifra de les unitats, i tots els de la mateixa fila tenen igual la de les desenes. Aquestes constatacions i formulacions ajuden a “situar” correctament els nombres de l’1 al 100 en el pensament dels nens i nenes.

  • Altres curiositats en relació amb el càlcul.
    Posem en vermell un número, per exemple el 2 , i anem avançant afegint-li cada vegada 11 i posant el resultat en vermell. Tindrem els números: 2 / 13 / 24 / 35 / 46 .... Observem què passa. Això crea una sèrie d’expressions o petita discussió, a la classe, molt interessant. Els alumnes descobriran que : (considerant el 2 com 0 2) en aquesta sèrie de números es passa d’un al següent augmentant en 1 tant les unitats com les desenes, i relacionaran el fet amb el valor de l’11, que és d’una unitat i una desena. Com aquesta hi ha moltes “curiositats” a observar i a descobrir-ne la causa. Aquestes petites troballes, són una bona aportació per al càlcul mental.
  • En relació amb la divisibilitatEl fet que cada número es pugui posar d’una banda en negre, o de l’altra en vermell, permet fer destacar els aspectes que més ens interessen. Així, per exemple, si volem observar els múltiples de 5, proposarem als nois i noies que girin de cara al vermell ela números comptant de 5 en 5, i els demanarem que expliquin què passa. Si volem fixar l’atenció en els nombres parells, o múltiples de dos, els girarem comptant de 2 en 2... I així successivament.

Observem com, en cada cas, canvia la posició dels números vermells. Si girem els números, comptant d’11 en 11, descobrirem que tots els vermells tenen iguals les dues xifres.
NOTA: Recordem que, també hi ha moltes operacions, mentals i escrites, a realitzar amb el “pannell numèric”.