GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: El dijous 9 de març el GAMAR romandrà tancat.

 

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Mostra d’activitats del valor posicional de les xifres

  alt-materials
Referència: : CL-NO-22
Descripció: Part d’un material antic anomenat “Minicomputadora de Papy”, del qual només conservem un tauler i les fitxes com a material de reserva. Es una petita mostra testimonial, d’un treball fet sobre la base de numeració binària, la qual podria ser completada amb diverses activitats de Z.P. Dienes, actualitzades i podria adaptar-se per els alumnes a partir de primer curs.
Utilitat: És una petita part testimonial de sistemes de numeració binari, ternari, o altres, que permeten expressar números en qualsevol base de numeració. El seu objectiu és representar les quantitats de diferents maneres, segons la base, comprenent que tot depèn d’un criteri prèviament decidit., fer canvis d’unitats amb càlculs interessants, i comprendre el significat d’una base de numeració, encara que no sigui la que nosaltres emprem en la vida diària.
Nivell: Cicles inicial i mitjà de primària.
Procedència: Material i activitats de construcció pròpia del GAMAR
Activitats: