GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Ordenacions de números dígits amb grafies

  alt-materials
Referència: : CL-NO-21
Descripció: Es tracta del mateix material que el de NO-14, però en comptes de targes amb dibuixos, targes amb els números escrits, del 0 al 10. Els números s’han d’ordenar, primer sobre la cartolina dividida en 10 caselles, i després sobre un cordill sense cap indicació del lloc de cadascun.
Un altre material semblant, però amb nombres més grans ( per exemple, del 50 al 100, o fins on es cregui convenient) Es complementa amb un joc de cartes.
Utilitat: Imaginar la quantitat real en veure la grafia i haver-li d’assignar una posició a l’espai, ja que aquesta posició està directament relacionada amb la quantitat.
Amb el primer material els nens i nenes que ja tenen adquirida una primera noció dels nombres com a quantitats, i podem ja representar-los per les seves grafies, afirmaran la seva noció d’ordre dels deu primers nombres naturals.
Amb el segon material consolidaran el mateix sentit de l’ordre numèric amb quantitats més grans. Aquest coneixement, que és conceptual i també intuïtiu, ajudarà molt al càlcul mental.
Amb el joc de cartes es treballen principalment les nocions de números “anterior” “següent”, així com també la relació “entre.... i .... “, de posició en la sèrie numèrica.
Nivell: Cicle inicial: 1a. part . Cicle mitjà: 2a part
Procedència: A partir d’una idea de Montserrat Torra, concretada i ampliada al GAMAR.
Activitats: