GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Reglets numèrics M. A. Canals: coneixament dels nombres

  alt-materials
Referència: : CL-NO-19
Descripció: Són uns llistonets de fusta de colors que representen els 10 primers nombres naturals, els seus quadrats i els seus cubs. Les seves magnituds són una expressió realista de les quantitats, amb la característica que no estan marcades les unitats que les formen.- Els nombres naturals es representen per reglets de 1cm2 de secció, la seva longitud equival en centímetres al nombre que representa i són dels colors següents: l’1 (un dau d’1 cm d’aresta) és de color de fusta natural; als 2, 4 i 8 ( família del 2) els correspon la gamma rosa, vermell i granat; als 3 i 9, els correspon el color blau clar i blau fosc; el 6 (família del 2 i del 3) és de color lila (barreja del rosa i el blau clar); el 5 és verd; el 7 és groc i el 10 és de color marró, (barreja de rosa i verd , 2 X 5)
- Els quadrats es representen per plaques quadrades, de 1 cm de gruix, cadascuna, del mateix color i longitud del costat, que el seu número corresponent.
- Els cubs són cubs que la seva aresta en cm. i el seu color també corresponen als números corresponents, de l’1 al 10.
Es presenten en tres capses de fusta, respectivament.
De forma aproximada: Al cicle inicial, li correspon la primera; al mitjà, primera i segona, i al superior i ESO, totes tres.
Utilitat: Utilitat dels reglets en general:
A primera vista podria semblar indicat per infantil, però pensar això seria un error. L’objectiu principal dels reglets no és només iniciar-se en la noció de quantitat fins al número 10, sinó anar més enllà.
A més a més d’una gran eficàcia per a la comprensió de conceptes, els reglets potencien la major part de les habilitats característiques del saber matemàtic, tant pel que fa al coneixement dels nombres com a les operacions. Respecte del coneixement dels nombres, que aquí ens ocupa, els seus objectius principals són els següents:
 • Veure les quantitats, per després poder-les imaginar
 • Ajudar els nois i noies a familiaritzar-se amb els nombres naturals i a estimar-los.
 • Afavorir el coneixement dels nombres i l’estimació realista de les quantitats.
 • Treballar la base decimal de numeració, tot potenciant la seva comprensió.
 • Experimentar i descobrir relacions entre els nombres, els seus quadrats i els cubs.
 • Investigar i descobrir qüestions numèriques, que són com els “misteris “ dels nombres.
 • Fonamentar el raonament, l’observació i l’expressió verbal, a partir de la manipulació
 • Facilitar el pas al llenguatge matemàtic escrit, aprenent el significat real dels signes, i més tard el pas al llenguatge algebraic.

Els reglets poden cobrir una gran part del programa de coneixement dels nombres. Per això aniran sortint en diferents ítems. Molts dels objectius esmentats són comuns a tots ells i d’altres són específics.

Quan es tracti de nombres senzilles, poden servir altres reglets semblants, tot i que és millor que els alumnes s’habituïn a uns de sols, els mateixos que faran servir en cursos superiors per treballar amb els quadrats i els cubs.

Utilitat dels reglets en l’ítem actual ”coneixement dels nombres”
 • Conèixer els primers nombres naturals, i facilitar la seva imaginació
 • Familiaritzar-se amb els nombres i arribar a estimar-los.
 • Aprendre de distingir els nombres parells dels senars.
Nivell: Primària i 1r cicle d’ESO.
Procedència: El fabricant és ARDIDAC. Sant Vicenç de Torelló (Osona) 938595081. Actualment els podeu trobar a Joguines MILIS, c/ Segrià, 21.- Girona- , a ABACUS, i a altres proveïdors.
Activitats: Els reglets poden cobrir una gran part del programa de coneixement dels nombres. Per això aniran sortint en diferents ítems
Aquí destaquem les dues primeres activitats, explicades amb tot detall a la web esmentada:
· “Saber fer, saber dir i saber escriure”
· “Parells i senars”
Trobareu alguns exemples en “El llibre dels reglets” recull de treballs d’alumnes de l’escola d’Agullana (Alt Empordà) del que disposem al GAMAR.