GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Jocs amb calculadora amb nombres enters

  alt-materials
Referència: : CL-OP-48
Descripció: Una calculadora de tecles grosses per cada nen o nena. Alguns taulers i cartes per a realitzar jocs numèrics. Llapis i paper per anotar les comprovacions.
Utilitat: Les activitats dels tipus A i B, van encaminades especialment a practicar el càlcul mental. Les del tipus C, a consolidar la pràctica dels algorismes. Totes permeten la pràctica de l’estimació de resultats, i la descoberta d’estratègies de càlcul.Les del tipus D, condueixen els alumnes, sobre tot els més grans, a practicar el tempteig i autocorrecció, i fins i tot petites investigacions al seu abast, i així adquirir l’habilitat de la recerca i el goig de la pròpia descoberta de lleis matemàtiques.
Nivell: Primària i ESO
Procedència: Una calculadora molt senzilla. Quadern “Juegos matemáticos con calculadora”, de Juan Emilio García, pubplicat per el C.P.R. de Villarrobledo (Albacete). Altres activitats de M. Antònia C. Amb el material de construcció pròpia del GAMAR.
Activitats: Pot fer-se una àmplia gamma d’activitats, entre les que destaquen:
A. Càlcul mental: “Endevinar” nombres i signes. Jocs de tauler i d’ometre tecles
B. Pràctica de l’estimació de resultats i càlculs aproximat amb comprovació
C. Consolidació dels algorismes escrits. Trobar les xifres que hi falten
D. Descoberta d’ algunes estratègies de càlcul mental.
E. Comprensió del significat de les operacions.
F. Petites “investigacions” sobre propietats de les operacions.