GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

XMLdb

Moltes operacions diverses per conèixer els nombres. Nivell 1

  alt-materials
Referència: : CL-OP-46
Descripció: És un conjunt d’activitats, algunes de diversos llibres i quaderns, i altres de confecció nostra, en els quals es posen de manifest l’estreta relació entre el coneixement dels nombres i al tractament de les operacions.
Utilitat: Despertar l’interès dels alumnes respecte dels nombres, més enllà de les seves aplicacions immediates, afavorir el seu reconeixement en diverses situacions de la vida quotidiana. Al mateix temps, aquestes activitats obren un ventall molt gran per a imaginació dels nombres i per tant contribueixen a un millor coneixement dels mateixos, i ajuden a fomentar la simpatia envers ells i envers el càlcul en general.
Nivell: Creació i confecció de M. A. Canals i el GAMAR
Procedència: Material adaptat pel GAMAR a partir de material de l´editorial AKAL.
Activitats: