GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Algorismes de suma i resta. Proposta per investigar algunes restes

  alt-materials
Referència: : CL-OP-45
Descripció: Algunes activitats fotocopiades de llibres de text interessants.
Utilitat: L’objectiu d’aquesta activitat no és ensenyar l’algorisme da la resta portant-ne, (que es pot trobar a l’ítem OP-47), sinó únicament plantejar als alumnesun interrogant, davant del fet consumat que la calculadora els dóna un resultat per ells inexplicable, i així despertar el seu interès i demanar-los que intentin trobar-hi una resposta.
Nivell: Cicle mitjà de primària
Procedència: Del llibre “Matejoc” 3 (Ed. Casals-Onda) i altres textos
Activitats: Poden treballar-se en sessió col•lectiva de tota la classe, organitzada en grups, amb una posta en comú i discussió d’opinions. Es tracta d’una sessió força llarga, que requereix molt temps per la reflexió i la discussió d’opinions.
En començar , els alumnes necesiten una calculadora cadascú, i després, per seguir la seva recerca necessitaran la llibertat d’emprar qualsevol material que creguin convnient. El desenvolupament concret de l’activitat i els seus detalls es troben a la mateixa fitxa de treball on es presenta.