GAMAR. Gabinet de Materials i de Recerca per la Matemàtica a l'Escola

materials-detall

Contacte

Biblioteca del Barri Vell
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Contacte:

gamar@udg.edu

Horari:

Els dijous de 4 a 2/4 de 8 

(excepte el tercer dijous de cada mes)

NOVETAT: Del 18 d'abril al 3 de maig el GAMAR estarà tancat. Disculpeu les molèsties

IMPORTANT: Durant els mesos de juliol i agost el GAMAR romandrà tancat.

Mestra responsable del GAMAR:        

Ester Bosch i Casas

 

FORMULARI "MESTRES DE LA MARIA ANTÒNIA"

XMLdb

Cinta numèrica per les operacions

  alt-materials
Referència: : CL-OP-22
Descripció: Es tracta dels mateixos materials que es presenten als ítems NO-32 i NO-34, respectivament, ja que tots dos serveix tant per una millor comprensió dels nombres com de les operacions. Us remetem al que allí es va dir.
Aquí, a la “cinta numèrica” l’hi afegim unes fletxes de diferents longituds, que cobreixin intervals de 3, 4, 5, etc… subdivisions de la cinta. Les fletxes tant es poden fer servir de cara amunt, per sumar (afegir), com de cara avall per restar ( treure)
Utilitat: Es treballa el càlcul de sumes i restes, proporcionant als nens una imatge mental de l’ordre, posició i relacions dels números enters, que necessiten tenir clara per fer possible el càlcul en general, i especialment el càlcul mental. La cinta els ajuda als passos següents:
 • Consolidar el significat que prèviament hagin construït amb l’úsdel material..
 • Practicar, sobre tot les restes en la modalitat de “quants en falten”, possibilitant-ne la comprensió i la o les maneres de fer-ho.
 • Trobar diverses estratègies pel futur càlcul mental.
 • Fer unes primeres descobertes sobre algunes propietats de la suma i la resta.
Nivell: Primer cicle de primària
Procedència: Creació i confecció de M. A. Canals i el GAMAR
Activitats: A. Amb tota la classe, els nens i nenes mirant la cinta, farem:
 • Respondre a propostes del mestre referents a sumes i restes amb nombres d’una o dues xifres.
 • Calcular el tipus de restes que hem anomenat més amunt; primerament, proposant, per exemple: a veure si pensem “quants n’hi van” de 6 a 13”…i despré la mateixa pregunta amb números com de 27 a 35; o de 27 a 41
 • Tot seguit, invitar els nens que ho han comptat a què expliquin en veu alta com ho han fet. Això dóna idees, estimula els altres, i fa que tots vegin que sovint hi ha diferents maneres de resoldre, en aquest acs, de calcular. Es tracta que tots vagin trobant la pròpia.
 • A continuació, girant-se tots d’esquena a la cinta, és a dir sense mirar-la, es repeteixen exercicis semblants, i això ja és autèntic càlcul mental.
  B. Amb les fletxes podem fer:
 • Agafar-ne una, per exemple la del 8, i posant l’inici de la fletxa en el17, veure quin és el 17 + 8 (el que senyala la punta de la fletxa); el 25. Constatar que si posem aquesta mateixa fletxa a qualsevol altre número acabat, en 7, el resultat acabarà en 5. Es una bona propietat de la suma!
 • Fer constatacions semblants amb les restes. (14 – 6 = 8; 34 – 6 = 28… )
 • A un grup petit, de dos o tres nens, proposar-los: Jo em penso una fletxa i us la dic, per exemple la del 5; a veure qui troba dos números que es pugui passar de l’un a l’altre amb aquesta fletxa. Evidentment, tant vàlid serà passar-hi en un sentit com en l’altre. Es tracti que ho pensin abans d’utilitzar la fletxa, i aquesta els serveixi després, de comprovació.
  C. A l’ítem OP-51 es presenten sumes i restes amb nombres negatius, però ja aquí avancem que amb la cinta numèrica també es poden fer amb negatius totes les que acabem de presentar.