Fons Especials de la Biblioteca UdG

articles

Contacte

Biblioteca UdG
C. Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 67
17003 Girona

fonsespecials@udg.edu

MLHTML

Base de dades d'articles de Prudenci i Aurora Bertrana

Si teniu notícia d'un article no inclòs a la base de dades o ens voleu fer qualsevol comentari, contacteu amb Fons Especials. Biblioteca UdG

Articles digitalitzats extrets de: ARCA, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Hemeroteca digital / Biblioteca Nacional de España, memòriaesquerra.cat. Hemeroteca, Premsa Digitalitzada (Ajuntament de Girona. Servei de Gestió Documental, Arxiu I Publicacions)

 

Base de dades d'articles de Prudenci Bertrana

Capçalera diari

Bertrana de Capçalera

Articles a la premsa de Prudenci i Aurora Bertrana

AJAX Tabs