Patents

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

 • Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

  Patents

  Per obtenir informació sobre "patents" consulteu la pàgina Protecció de resultats de la recerca de l'Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica (OITT). 


  Per localitzar patents podeu utilitzar els següents recursos: 

  • Boletín oficial de la propiedad industrial. Butlletí on es publiquen totes les patents acceptades a Espanya. 
  • INVENES. Buscador que posa a disposició l’Oficina Española de Patentes y Marcas. Permet buscar patents espanyoles, però també a Interpat (europees) i Latipat (llatinoamericanes).  
  • Esp@cenet. Buscador de l'European Patent Office, que inclou patents europees i d'altres països diferents incloent els Estats Units. Les més antigues són de 1920.
  • PatentScope. Buscador de la WIPO, que busca patents internacionals acceptades des de 1978. 
  • Free Patents Online. Buscador de patents d'àmbit internacional, incloent els Estats Units, Europa, Japó i WIPO. Les més antigues són de 1836. 
  • Patent Lens. Buscador de patents internacionals dels Estats Units, Europa, Austràlia i WIPO. 
  • Google Patent Search.
  • També podem consultar un recopilatori de buscadors gratuïts a l'European Patent Office
  • A més dels buscadors gratuïts, també hi ha patents en bases de dades de pagament, com per exemple Westlaw International, Lexis Nexis o Derwent Innovations Index dins ISI Web of Science.