Obres de domini públic

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

 • Obres de domini públic

  El domini públic d'una obra és la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan s'esgota el termini dels drets d'autor.

  Les obres que estan en domini públic es poden utilitzar i reproduir íntegrament sense l'autorització explícita de l'autor o titular dels drets d'explotació però hem de respectar-ne l'autoria i la integritat.

   

  Quan passa a domini públic una obra?

  Passen a domini públic

  Obres amb autor conegut

   

  Autors que han mort a partir de 1988: 70 anys a comptar des de la mort de l'autor

   

  Autors que han mort abans de 1988: 80 anys a comptar des de la mort de l'autor

   

  Enregistraments musicals

  50 anys a comptar des de la seva producció

   

  Produccions audiovisuals

  50 anys a comptar des de la seva producció

   

  Fotografies que no són pròpiament “obres fotogràfiques”


  25 anys a comptar des de la seva realització