Polítiques i mandats d’accés obert

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

 • Polítiques i mandats d’accés obert

  Una política de promoció de l'accés obert és una guia que determina com ha de funcionar l'aplicació d'aquest model en una institució o organització dedicada a la ciència i a la investigació. Un mandat a favor de l'accés obert és una concreció d'aquestes polítiques.

  Llistat de polítiques i mandats de les universitats catalanes.

  Llistat de polítiques i mandats de les universitats espanyoles


  Política institucional d'accés obert de la Universitat de Girona

   

  El Consell de Govern de la UdG, en sessió ordinària de 22 de desembre de 2011, va aprovar la "Política institucional d'accés obert de la Universitat de Girona".

   

  El document incideix en unes recomanacions adreçades al personal docent i investigador, als doctorands i als estudiants, per tal de promoure la difusió de la producció científica i acadèmica en accés obert.

   

  Política institucional de la UdG, versió electrònica.


  La Universitat de Girona recomana que:

  • El personal docent i investigador (PDI) dipositi les seves publicacions acadèmiques i científiques (articles de revista, textos presentats en congressos, documents científico‐tècnics, llibres o capítols de llibres, informes de cerca, etc.) dutes a terme en el marc de la seva activitat a la UdG al repositori institucional de la Universitat, DUGi (http://dugi.udg.edu).

  • Els doctorands i els estudiants dipositin els seus treballs de doctorat, màster o fi de carrera al repositori institucional de la Universitat, DUGi (http://dugi.udg.edu).

  La Universitat de Girona es compromet principalment a:

  • Preservar i mantenir l'accés perpetu dels documents dipositats en el repositori institucional,
  • eximir el personal docent i investigador de la referència i lliurament de la documentació dipositada en el repositori institucional de la UdG, DUGi, en les convocatòries d'ajuts de caràcter intern i en els concursos que realitzi,
  • i a coordinar‐se amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya perquè pugui accedir a la documentació dipositada en el repositori institucional de la UdG, a fi d'eximir el personal docent i investigador de la referència i lliurament de l'esmentada documentació en les sol·licituds d'ajuts, avaluacions i acreditacions.