Factor d'impacte

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

 • Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

  Factor d'impacte

  El factor d’impacte d’una revista mesura la importància d'una revista en el món científic. És la mitjana de vegades que en un any s’han citat els articles que ha publicat aquesta mateixa revista en els dos anys anteriors. Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes en un any dels articles publicats en una revista els dos anys anteriors, pel nombre total d’articles publicats en aquesta revista en aquests dos mateixos anys.  

  Podeu obtenir aquest índex accedint directament al Journal Citation Reports o a través de la plataforma Web of Science.


   

  Aquest factor d'impacte es recull en el Journal Citation Report (JCR) de Thomson Reuters, on es poden consultar dades estadístiques referents a la importància de les revistes dins de la seva categoria temàtica. El Journal Citation Report té dues edicions: la de ciències i la de ciències socials. Ambdues apareixen anualment i cobreixen un nombre molt ampli de títols de revistes, més de 8.600 de ciències (amb 171 categories o disciplines)  i més de 3.100 de ciències socials (amb 55 categories o disciplines). Totes les revistes del JCR estan indexades al Web of Science. Amb tot, s'ha de tenir en compte que l'accés és a partir de 1997 i que no cobreix àmbits com les humanitats i que té pocs títols en llengua no anglesa. 

  Altres recursos que calculen el factor d'impacte són: IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH que han deixat d'actualitzar a partir de 2014 i RESH. En aquests recursos el càlcul es fa en funció de les cites rebudes en un any dividit entre el total d'articles publicats en un any.