Índex d’immediatesa

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

  • Índex d’immediatesa

    L'índex d’immediatesa mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista al Journal Citations Reports i indica amb quina freqüència són citats els articles d'aquesta revista en un mateix any. Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes a articles d’una revista publicats en un any pel nombre d'articles publicats en aquell mateix any. Un índex elevat significa que la revista publica articles capdavanters per a la recerca.

    Podeu obtenir aquest índex accedint directament al Journal Citation Reports o a través de la plataforma Web of Science.