Pla de Gestió de les Dades

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

 • Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

  Pla de Gestió de les Dades

  Un Pla de Gestió de Dades (PGD) o Data Management Plan (DMP) és un document formal, que es presenta a l'inici de la investigació, en el qual es descriu què es farà amb les dades durant i després de finalitzar la investigació i que es pot modificar si es produeixen canvis en la mateixa (IIIPE Linea2 Subgrupo OA, Rebiun, 2016).

  El seu propòsit és proporcionar una anàlisi dels principals elements de la política de gestió de dades que seran utilitzats pels investigadors respecte a tot el conjunt de dades que es generaran durant tot el projecte. 

  El PGD o DMP ha de tractar els següents punts: Referència i nom del data set, descripció del dataset, estàndards i metadades, l'intercanvi de dades i l'arxiu i conservació (inclòs l'emmagatzematge i còpia de seguretat).


  Descarregar infografia: "10 passos per elaborar un Pla de Gestió de Dades", 

  IIIPE Linea2 Subgrupo OA, Rebiun, 2016.

   

  Data Management Plan template (versió en anglès) 

  Plantilla per fer un Pla de Gestió de Dades seguint els requisits del Programa H2020. Aquest document ha estat elaborat pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC.

  Research Data Management Plan (en línia)

  És una eina que ajuda a l'investigador a escriure el Pla de Gestió de Dades. Aquesta eina l'ha desenvolupada el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) basat en el model creat pel Digital Curation Centre.

   


  Descarregar infografia: "Research Data Management Plan. Pla de Gestió de 

  Dades de Recerca", Grup de Treball de Suport a la Recerca, CSUC, 2017.

   

  Altres eines per a crear i gestionar el Pla de Gestió de Dades:

  DMP Online

  Digital Curation Centre (UK). Cal registrar-se. Permet editar i exportar els plans col·laborativament i modificar-los quan sigui necessari. Té una plantillas per a projectes H2020 de la Comissió Europea.

  PGDonline
  Traducció i adaptació al castellà del DMPonline feta pel Consorcio Madroño. Cal registrar-se.

  DMP Tool
  Universitat de California. Cal registrar-se. Permet compartir, editar i exportar el DMP però no disposa d'una plantilla per projectes H2020.