Les dades en obert

Eines 2.0 Recerca


 
Cercar a catàlegs

  • Les dades en obert

    Publicar les dades de recerca en obert permet, per una banda, garantir-ne l'accés de forma lliure i universal i, per altra banda, una correcta preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte d'aquestes. A més de permetre complir amb els requisits dels organismes de finançament com ara la Comissió Europea amb els projectes Horitzó 2020.


    Descarregar infografia: "El cicle de les dades científiques", 

    IIIPE Linea2 Subgrupo OA, Rebiun, 2016.