Babel

Centre de redacció

Contacte

Centre de redacció

L'escriptura i la lectura són eines fonamentals en l'estudi de les disciplines curriculars. Volem oferir-te recursos lingüístics per ajudar-te a adquirir i a transmetre els coneixements que assoliràs en l'estudi de la teva disciplina.

Tot i que la varietat de la llengua que predomina a la universitat és la que s'anomena llenguatge d’especialitat, cada disciplina científica fa servir unes estructures lingüístiques determinades, una terminologia específica, uns patrons discursius més habituals, un tipus de documents concrets, etc. 

 

En aquest apartat aprendràs les estratègies necessàries per escriure en la teva disciplina acadèmica, per redactar amb propietat els textos propis del teu àmbit.

 

Si vols tenir una visió general sobre la tasca d’escriure a la universitat, consulta la unitat Produir textos de l’Argumenta. Comunicació universitària eficaç.