Babel

Centre de redacció

Contacte

Centre de redacció

En aquest apartat aprendreu estratègies per redactar diferents tipus de documents en funció de les vostres necessitats:

  • Tècniques específiques per prendre apunts de manera ràpida i entenedora.
  • Trucs per preparar un treball: hipòtesi, argumentació, etc.
  • Maneres de redactar un currículum i tenir-lo sempre actualitzat.
  • Característiques de les parts bàsiques dels documents que difonen la recerca científica: articles, ressenyes, pòsters, etc.

Us recomanem com a document bàsic que recull molts d'aspectes dels que es tracten en aquesta secció: Baiget, T., Torres-Salinas, D. Informe APEI sobre publicación en revistas científicas. Apei 7. 2013