Xarxes d’Innovació Docent. I.C.E. Josep Pallach de la UdG

Xarxes d’Innovació Docent

Contacte

 

ICE Josep Pallach

PCiT de la UdG

Edifici J.Casademont

Pic de Peguera, 15B

1ª planta - despatx 4

17003 Girona

Tel.+34 972 418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

 


ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.ed

Xarxes d’Innovació Docent

Des dels inicis del projecte, les XID es constitueixen a partir de les dades recollides en una consulta al professorat vehiculada a través de l’enquesta de detecció de necessitats formatives que es fa cada any. En aquesta enquesta es demana directament per l’interès en formar part d’una XID i sobre quina seria la temàtica.

A partir d’aquestes informacions es decideix quines seran les  XID d’acord amb els interessos manifestats pel PDI i les línies prioritàries d’actuació de la UdG.

Posteriorment s’informa a tot al professorat de la universitat sobre la constitució de les xarxes corresponents amb la finalitat que les persones interessades manifestin directament la voluntat de participar-hi.