If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Xarxes d’Innovació Docent. I.C.E. Josep Pallach de la UdG

Xarxes d’Innovació Docent

Contacte

 

ICE Josep Pallach

PCiT de la UdG

Edifici J.Casademont

Pic de Peguera, 15B

1ª planta - despatx 4

17003 Girona

Tel.+34 972 418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

 


ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.ed

Xarxes d’Innovació Docent

Des dels inicis del projecte, les XID es constitueixen a partir de les dades recollides en una consulta al professorat vehiculada a través de l’enquesta de detecció de necessitats formatives que es fa cada any. En aquesta enquesta es demana directament per l’interès en formar part d’una XID i sobre quina seria la temàtica.

A partir d’aquestes informacions es decideix quines seran les  XID d’acord amb els interessos manifestats pel PDI i les línies prioritàries d’actuació de la UdG.

Posteriorment s’informa a tot al professorat de la universitat sobre la constitució de les xarxes corresponents amb la finalitat que les persones interessades manifestin directament la voluntat de participar-hi.