Xarxes d’Innovació Docent. I.C.E. Josep Pallach de la UdG

XID Aprenentatge Servei

Contacte

 

ICE Josep Pallach

PCiT de la UdG

Edifici J.Casademont

Pic de Peguera, 15B

1ª planta - despatx 4

17003 Girona

Tel.+34 972 418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

 


ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.ed

XID Aprenentatge Servei

La nostra xarxa pretén desenvolupar el coneixement i la possibilitat d´implantar un procés de sistematizació “d’aprenentatge-servei”(ApS) com a proposta educativa vàlida i enriquidora per a la Universitat. 

L’ApS es una pràctica educativa innovadora caracteritzada per combinar processos d’aprenentatge amb la realització d’un servei a la comunitat, aquests objectius s´aconsegueixen mitjançant l’elaboració dun projecte participatiu entre totes les parts implicades, en el qual, l´estudiant pren un paper rellevant. 

Resulta una estratègia d’aprenentatge molt efectiva per als estudiants dins del marc educatiu universitari, donat que permet el desenvolupament integrat de moltes de les competències generals i específiques dels diferents professionals en contextos de treball o serveis específics. Alhora permet un benefici a la comunitat o servei on es realitza, així com la formació dels professionals i els professors/es implicats.

 

Membres:
Professor o professora
Departament
Pilar Albertín Carbó Psicologia
Ana Bofill Ródenas Ciències Mèdiques
Eulàlia Guiu Puget Pedagogia
Raquel Heras Colas Didàctiques Específiquest
Mariona Masgrau Juanola Didàctiques Específiquest
Pere Soler Masó Pedagogia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinació:

Pilar Albertín

Secretaria:

Mariona Masgrau

Moodle i Web:

Eulàlia Guiu