Xarxes d’Innovació Docent. I.C.E. Josep Pallach de la UdG

XID Aprenentatge Reflexiu

Contacte

 

ICE Josep Pallach

PCiT de la UdG

Edifici J.Casademont

Pic de Peguera, 15B

1ª planta - despatx 4

17003 Girona

Tel.+34 972 418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

 


ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.ed

XID Aprenentatge Reflexiu

La Xarxa d’Innovació Docent d’Aprenentatge Reflexiu (XID-AR) va néixer al setembre del 2010. Des de llavors, i amb el suport de l’ICE, professors que fem docència diferents facultats de la UdG estem treballant conjuntament per analitzar i reflexionar sobre les experiències d’aprenentatge reflexiu que estem duent a terme.

 

L’aprenentatge reflexiu (AR) constitueix una perspectiva freqüentment utilitzada sobretot en contextos docents de parla anglesa (Bolton, 2010; Brockbank i McGill, 1998) És una metodologia o conjunt de metodologies docents que tenen com a objectiu comú cercar que l’alumnat prengui consciència del seu procés d’aprenentatge, i a través d’això, fomentar l’aprenentatge autònom i autoregulat, així com el seu compromís actiu amb el seu procés de formació i la millora de les seves habilitats personals i professionals. L’AR, per tant, cerca ajudar l’estudiant a prendre consciència dels seus punts forts i no tan forts, tant de caire personal com professional, i augmenti l’interès pel desenvolupament de valors i actituds personals i acadèmiques.

 

Cada un de nosaltres utilitza estratègies metodològiques i instruments amb l’objectiu de fomentar en els estudiants aquest tipus d’aprenentatge. Entre aquestes eines podem citar el portfoli, el diari vinculat a l’estada de pràctiques, activitats adreçades a potenciar el desenvolupament personal i professional, entre altres, tots elles utilitzades des d’una perspectiva reflexiva. L’objectiu de totes aquestes experiències és afavorir en els estudiants l’aprenentatge autònom, la seva implicació personal en la cerca de recursos per a la millora de les trajectòries personals i professionals, el coneixement de les pròpies potencialitats i el desenvolupament d’actituds i valors personals, competències, totes elles, que són rellevants en el context de la formació universitària.

 

Referències

Bolton, G. (2010). Reflective practice. Writing and Professional Development. London: Sage.

Brockbank, A. and McGill, I. (1998). Facilitating Reflective Learning in Higher Education. Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

 

Membres:
Professor o professora
Departament
Ángel Alsina Pastells Didàctiques Específiques
Sara Ayllón Gatnau Economia
Ester Blay Gil Dret Públic
Jordi Colomer Feliu Física
Roser Fernández Peña Infermeria
Marc Pérez Burriel Psicologia
Laura Serra Saurina Economia

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinació:

Sara Ayllón Gatnau