If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Xarxes d’Innovació Docent. I.C.E. Josep Pallach de la UdG

Publicacions XID AR

Contacte

 

ICE Josep Pallach

PCiT de la UdG

Edifici J.Casademont

Pic de Peguera, 15B

1ª planta - despatx 4

17003 Girona

Tel.+34 972 418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

 


ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.edu

ICE Josep Pallach
PCiT de la UdG
Edifici J.Casademont
Pic Peguera, 15B - 1ª p
17003 Girona
Tel.+34972418702/03

 

ice.docencia@udg.ed

Publicacions XID AR

Participació en congressos, seminaris i jornades

Serra, L., Alsina, A., Ayllón, S., Colomer, J., Fernández, R., Fullana, J., Pallisera, M., Pérez, M. (2015): Elaboració d’una rúbrica per avaluar la competència reflexiva. V Congrés Internacional Univest’15 “Els reptes de millorar l’avaluació”.  Girona, 9 i 10 de juliol de 2015. Universitat de Girona. (pp. 60-63) ISBN: 978 84 8458 453 7 

Alsina, A., Colomer, J., Ayllón, S., Fernández Peña, R., Fullana, J., Pallisera, M., Pérez-Burriel, M., Serra, L. (2015) Design, construction and validation of an instrument to evaluate narrative reflection. 4th International Conference on Education (ICED 2015). 26 al 28 de juny. Sant Petesburg. (Comunicació virtual)

Colomer, J.; Fernández Peña, R.; Alsina, A.; Ayllón, S.; Pallisera, M.; Pérez-Burriel, M.; Serra, L. (2014) The Challenges and Possibilities of Reflective Learning in Higher Education. Research focused from the perspective of university students on four different degree courses. 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014). Sevilla, 17-19 Novembre 2014.

Pérez Burriel, M; Pallisera, M; Fullana, J; Fernández, R; Colomer, J (2013) Reflective learning in higher education: a mixed quantitative-qualitative analysis of students’ appraisals. ICERI2013. Sevilla, 18-19 Novembre 2013

Colomer, J.; Prats, L.; Pérez Burriel, M.; Pallisera, M.; Fullana, J.; Fernández, R. (2012): Reflective learning in higher education. Phase O: Getting feedback from students. 6th International Technology, Education and Development Conference. INTED2012. Valencia, 5-7 Març 2012. València.

Pérez Burriel, M. Colomer, J.; Fullana, J.; Pallisera, M.; Prats, L.; Fernández, R. (2012) L’aprenentatge reflexiu a l’educació superior. La valoració dels estudiants. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2012). Barcelona: 4 a 6 juliol 2012.

Colomer, J.; Fernández, R. (coordinadora), Fullana, J.; Pallisera, M.; Pérez Burriel, M. (2012): Treball realitzat per la XID-AR durant el curs 2011-12. Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Reflexiu. 3es Jornades de Bones Pràctiques. Girona, 13-14 setembre 2012.

Colomer, J.; Pallisera, M.; Fullana, J.; Pérez Burriel, M.; Fernández, R.; (2012): Reflective learning in higher education. A comparative analysis. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Brussel·les: 25 -28 octubre 2012.

 

Publicacions en revistes

Alsina, Á.; Ayllón, S.; Colomer, J.; Fernández, R.; Fullana, J. ; Pallisera, M.; Pérez-Burriel, M.; Serra, L. (2017): Improving and evaluating reflective narratives: A rubric for higher education students', Teaching and Teacher Education, 63, 148-158

Fullana, J.;  Pallisera, M.; Colomer, J.;  Fernández Peña, R.; & Pérez-Burriel, M.  (2014): Reflective learning in higher education: a qualitative study on students’ perceptions, Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2014.950563

Fullana, J.; Pallisera, M.; Colomer, J. Fernández Peña, R.; Pérez Burriel, M.;  (2013): Metodologías de enseñanza y aprendizaje reflexivos en la universidad. Una investigación centrada en la percepción de los estudiantes de grado en la Universidad de Girona. Revista de Investigación en Educación. 11(2), 60-76.

Colomer, J.; Pallisera, M.; Fullana, J.;  Pérez Burriel, M.; Fernández, R.; (2013): Reflective learning in higher education. A comparative analysis. Procedia Social and Behavioral Sciences, 93, 364-370.

 

Altres publicacions

Colomer, J.; Fernández Peña, R.; Alsina, A.; Ayllón, S.; Pallisera, M.; Pérez-Burriel, M.; Serra, L. (2014) The Challenges and Possibilities of Reflective Learning in Higher Education. Research focused from the perspective of university students on four different degree courses. ICERI2014 Proceedings. 7th International Conference of Education, Research and Innovation, 4770-4777. http://library.iated.org/view/COLOMER2014CHA  ISBN: 978-84-617-2484-0 / ISSN: 2340-1095

Fernández Peña, R.; Pérez Burriel, M.; Colomer, J.; Fullana, J.; Pallisera, M.; Prats, L. (2012) L’aprenentatge reflexiu a l’educació superior. Fase 0: Què en pensen els estudiants? Llibre d'actes del CIDUI 2012 (1-23). Barcelona. Número ISBN: 978-84-695-4073-2

Fernández, R.; Fullana, J.; Pallisera, M.; Pérez Burriel, M.; Prats, L. (2011): Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Reflexiu. Presentació de la XID-AR. 2es Jornades de Bones Pràctiques. Girona: Universitat de Girona, Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. ISBN 978-84-8458-361-5

Colomer, J.; Fernández, R.; Prats, L.; Pérez Burriel, M.; Pallisera, M.; Fullana, J.;. (2012): Reflective learning in higher education. Phase O: Getting feedback from students. Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torre,  I. (Eds.) INTED2012 Proceedings. València: International Association of Technology, Education and Development. ISBN: ISBN: 978-84-615-5563-5

Colomer, J.; Fernández, R. (coordinadora), Fullana, J.; Pallisera, M.; Pérez Burriel, M. (2012): Treball realitzat per la XID-AR durant el curs 2011-12. Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Reflexiu. 3es Jornades de Bones Pràctiques. Universitat de Girona, Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach. ISBN 978-84-8458-400-1

Pérez-Burriel, M.; Pallisera, M.; Fullana, J.; Fernández Peña, R.; Colomer, J. (2013): Reflective learning in higher education: a mixed quantitative-qualitative analysis of students’ appraisals. Proceedings ICERI2013 Conference. 18th-20th November 2013, Seville, Spain. 384-391. ISBN: 978-84-616-3847-5

 

Altres publicacions dels membres de la XID-AR, relacionades amb l’aprenentatge reflexiu

Alsina, À. (en prensa). Innovación metodológica basada en el aprendizaje realista. Un estudio exploratorio con profesorado universitario”. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado (21-02-14)

Alsina, À. (2013). Un modelo realista para el desarrollo professional en la formación inicial de maestros de educación infantil. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 16(2), 27-37.

Alsina, À. (2010). El aprendizaje reflexivo en la formación inicial del profesorado: un modelo para aprender a enseñar matemáticas. Educación Matemática, 22(1), 149-166.

Alsina, À. (2007). El aprendizaje reflexivo en la formación permanente del profesorado: un análisis desde la didáctica de la matemática. Educación Matemática, 19, (1), 99-126.

Alsina, À., Badia, J., Domingo, À., Esteve, O. i Gómez, M.V. (2011). Desenvolupar la reflexivitat docent. Edu21: Butlletí 54. http://www.edu21.cat/ca/butlleti_edu21/54

Alsina, A. i Batllori, R. (en premsa). Hacia una formación inicial de maestros basada en la conexión entre las prácticas profesionalizadoras y conocimiento teórico. Investigación en la Escuela (15-02-14)

Alsina, À., Busquets, O., Esteve, O. i Torra, M. (2006). La reflexió sobre la pròpia pràctica: una eina per progressar en l'ensenyament de les matemàtiques. Biaix, 25, 37-43.

Casellas, R.M., Colomer, J. Puig, T., Rodríguez, M., Roldan, M., Serra, T. & Vila, X. (2010). Students’s autonomy. Mecanisms of interaction between students and teachers. VI CIDUI, Barcelona, 30th June/2 July.

Colomer, J., Casellas, R.M., Vila, X., Rodríguez, M., Serra, T., Roldan, M. & Puig, T. (2011). Mecanisms of interaction between students and teachers. A case of self-questioning and self-regulating the learning. Univest 11, Girona, 16 and 17 June 2011. ISBN: 978-84-8458-354-7.

Fullana J.; Pallisera, M. (Coords). (2010) El desenvolupament personal i professional dels estudiants d'educació social. Eines i orientacions des de l'enfocament reflexiu Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions ISBN: 978-84-8458-344-8

Fullana, J.; Pallisera, M.; Planas, A. (2011): Formar profesionales autónomos. Una propuesta de formación de educadores sociales desde un enfoque reflexivo RES: Revista de Educación Social, 13. http://www.eduso.net/res/?b=16&c=153&n=441

Fullana, J., Pallisera, M., Palaudàrias, J.M.; Badosa, M. (2014): El desarrollo personal y profesional mediante el aprendizaje reflexivo. Una experiencia en el grado de Educación Social. REDU. Revista de Docencia Universitaria. 12 (1), 373-397.

Pallisera, M., Fullana, J., Palaudàrias, J.M. & Badosa, M. (2013). Personal and professional development (or use of self) in social educator training. An experience based on reflective learning. Social Work Education, 32 (5), 576-589. DOI: 10.1080/02615479.2012.701278.

Pérez Burriel, M. (2012). El Portafolis Reflexiu. In C. Rostan i P. Albertín (Eds.), Competències Acadèmiques i Professionals Integrades (CAPI). Manual de l’Estudiant (pp. 61–80). Girona: Documenta Universitaria

Pérez Burriel, M. (2010). La evaluación de la actividad reflexiva a partir del portafolio del estudiante. REP:TE. Revista de Enseñanza de la Psicología: Teoría y Experiencia. 6, 1-12. Article. Retrieved January 15, 2012, from:
http://psicologia.udg.edu/revista/admin/publicacions/castellano/32.pdf

Serdà, B.C. i Alsina, A. (2013). El portafolio: efectos de un proceso de implementación autorregulado. Cultura y Educación, 25 (3), 323-336.

Serdà-Ferrer, B.C.; Cunill-Olivas, M. i Alsina, A. (2011). Estudio sobre la construcción autorregulada del portafolio en el grado de Enfermería. Educación Médica, 14(4), 241-248.

Vives, L. i Alsina, A. (2014). The transformation of practical teaching focusing on dialogic learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences 141, 5-9.