Programa de Desenvolupament del Capital Social a la Universitat

Què és el Capital Social

Contacte

Responsables:

Esperança Villar Hoz

Beatriu Caparrós Caparrós

 


 


 

Elaboradors web:

Laura Camps

Eva Manzano

Mariano Prior

Susana Romero

 


 

 

Què és el Capital Social?

El concepte de Capital Social s'utilitza habitualment per a referir-se a les relacions de confiança que es generen en les xarxes socials, promouen la cooperació, faciliten la coordinació d'activitats i donen suport la consecució de fites individuals i col·lectives.

 

Els components d'inversió en capital social reben el nom de networking social i constitueixen decisions individuals amb importants repercussions sobre el benestar personal i el desenvolupament socioprofessional.

 


 

 Xarxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fet, existeix una abundant evidència empírica sobre l’impacte del suport social i les relacions de col·laboració sobre la salut i l’adaptació psicosocial en situacions de canvi o crisis, l’accés a la feina i la promoció professional, l’optimització dels processos d’aprenentatge, o la creativitat i innovació en contextos productius mitjançant la cooperació i l’intercanvi d’informació i coneixement.

 

Diverses investigacions han permès constat que les persones són conscients dels beneficis potencials que poden derivar-se de l’accés a una àmplia xarxa de relacions, si bé no tothom està disposat a invertir temps i esforç en crear i mantenir els vincles socials de manera intencional i planificada, sigui per timidesa, rebuig o, simplement perquè no s’ho han plantejat.

En qualsevol cas, els efectes del Capital Social no són sempre directe ni immediats.

 

 

Per què estudiar-ho a la Universitat?

En entorns complexos i d'interdependència com els que afronta la universitat actual, no és possible el desenvolupament de les diferents funcions institucionals a través de l'acció individual. Es requereix l'acció cooperativa de diferents actors en l'establiment d'objectius i fites conjuntes, generant estratègies i recursos, coordinant l'acció col·lectiva sobre la base de relacions de confiança que configuren el Capital Social de la universitat.


Des de la perspectiva de les universitats és important parar esment als vincles que els estudiants estableixen amb els seus companys, amb els professors o amb altres membres de la comunitat universitària i professional, així com al desenvolupament del Capital Social institucional, per la seva influència en els processos d'adaptació i integració a la universitat, els processos d'aprenentatge, la millora de les condicions d’ocupabilitat i accés al mercat de treball, el desenvolupament de la carrera professional o les conductes de cura de la salut i la qualitat de vida.


Quan els individus s'associen en xarxes de manera voluntària aprenen a confiar uns en uns altres a partir d'interaccions repetides, fomentant la creació de llaços de confiança i normes socials com l'honestedat, la reciprocitat o la cooperació que es disseminen per les xarxes i a la resta de la societat.