Programa de Desenvolupament del Capital Social a la Universitat

Objectius del Programa

Contacte

Responsables:

Esperança Villar Hoz

Beatriu Caparrós Caparrós

 


 


 

Elaboradors web:

Laura Camps

Eva Manzano

Mariano Prior

Susana Romero

 


 

 

Objectius del Programa

Els objectius del programa que proposem pretenen:

 

1) Exposar de manera ordenada i clara alguns dels coneixements actuals sobre els processos de creació, manteniment i mobilització del Capital Social amb la finalitat de facilitar la comprensió i la reflexió entorn de les següents qüestions:

 

  • Que l'aprenentatge, la pràctica i el desenvolupament professional tenen una dimensió social-relacional.

 

  • Que en les relacions es crea i es destrueix valor per a les persones en forma de recursos socials (informació, influència i solidaritat) que pot expressar-se en termes de Capital Social.

 

  • Que la creació de relacions i de valor exigeix unes determinades condicions estructurals i la motivació dels individus per a vincular-se socialment, generar recursos i mobilitzar-los en benefici propi, d'altres persones o del col·lectiu social al que pertanyen.

 
2)
Dirigir l'atenció dels membres de la comunitat universitària cap als factors que expliquen les posicions dels individus en relació a la creació, manteniment, mobilització i destrucció del Capital Social: confiança, responsabilitat i disposició afectiva.

 
3) Facilitar els
processos de confrontació de creences, actituds i normes i la reflexió crítica sobre el Capital Social, els seus avantatges i inconvenients i sobre la forma de crear-lo, mantenir-lo i mobilitzar-lo.