NeoDigit

Presentació

Contacte

joaquim.fort at udg.edu

 

Presentació

Neodigit – Neolítico digital: Hacia una comprensión global de la adopción de la agricultura en el mundo.

(Neolític digital: Cap a una comprensió global de l’adopció de l’agricultura en el món.)

Aquest és un projecte altament interdisciplinari que pretén ampliar la nostra comprensió de la transició al neolític, un dels canvis socioeconòmics més important de la humanitat, presenta a tots els continents, i que va suposar una transformació global de la cultura, la tècnica i les estructures socials. Mitjançant l’aplicació de tècniques de modelització digital i anàlisis geostadístics de dades arqueològiques, volem donar resposta a controvèrsies o hipòtesis plantejades des dels estudis arqueològics tradicionals. Estudiarem la Península Ibèrica, però també Europa i altres regions del món; un dels punts més importants de l’estudi serà la identificació de processos d’expansió de població (dèmica) o cultural més enllà d’Europa, per intentar obtenir una comprensió més global de l’expansió de l’agricultura en el món, així com les condicions que propicien un o altre procés de transmissió. L’estudi d’aquest punt es realitzarà mitjançant l’aplicació de tècniques d’anàlisi geoestadístic a noves bases de dades. En aquest projecte també es vol millorar la comprensió de l’expansió del neolític a Europa mitjançant el desenvolupament de dos models digitals destinats, per una banda, a simular l’expansió en el Mediterrani Occidental (amb la intenció de validar la teoria de la colonització pionera), i per altre banda, a reproduir les clines d’indicadors genètics (i relacionar-les amb processos d’expansió dèmica o cultural). Col·laborarem amb arqueòlegs, genetistes i lingüistes de prestigi, tots ells experts en la transició del neolític.

NeoDigit és un projecte finançat per la Fundación FBBVA.