Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica (MOD2016-2018)

Revistas

Contacto

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

pep.valsalobre@udg.edu

Proyecto financiado por

Revistas

CARMONA, Alba; GARCÍA, Purificació; GILABERT, Gaston (2018): «La escena y la pantalla: Lope hoy». Anuario Lope de Vega, nº 24, p. 1-9.


CASTAÑO, Marta (2017): «“I així, vivint en ta idea”: la poesia a Gileta de Francesc Fontanella a la llum del neoplatonisme». Catalan Review. [En prensa.]

CASTAÑO, Marta (2017): «Les giletes de Francesc Fontanella com a model d’una literatura catalana culta». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 10, p. 87-107.


DOMÈNEC, Conxita (2014): «Lo Desengany: Una subversión grotesco-erótica de la comedia nueva castellana». Transitions. Journal of Franco-Iberian Studies, nº 9, p. 51-70.


DOMÈNEC, Conxita (2016): «Loa de la comedia de Montjuïc: Un diàleg bèl·lic entre Catalunya i Castella». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, nº 60, p. 15-29.


DOMÈNEC, Conxita (2016): «La Comedia del marqués de los Vélez: La representación de la guerra de secesión catalana». Bulletin of the Comediantes, nº 68.1, p. 65-84.


GARCIA BUSQUETS, Anna (2016): «El setge de Barcelona (1651-1652) i el poeta-artiller Francesc Fontanella». “QuadRi” – Quaderni di RiCOGNIZIONI, nº 3, p. 109-130.


GARCIA BUSQUETS, Anna (2017): «A primera sang: batalles nupcials en la Catalunya barroca. Els epitalamis de Francesc Fontanella». SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, nº 10, p. 229-256.


GARCIA BUSQUETS, Anna (2017): «Celebracions públiques siscentistes: els emblemes de Francesc Fontanella». Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona.


GILABERT, Gaston (2018): «L'èxtasi poètic de Fontanella: metateatre i múscia a la Lloa per la Tragicomèdia pastoral d'amor, firmesa i porfia». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 11, p. 178-199.

 

GILABERT, Gaston (2018): «Poesia cantada i teatre a la Catalunya del Barroc i el seu context cultural». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 11, p. 126-130.


MIRALLES, Eulàlia (2016): «Llengua pròpia i alteritat a la Catalunya dels segles XVI-XVII». Auriga, nº 80, p. 14-20.


MIRALLES, Eulàlia (2016): «Impremta i teatre al Rosselló a la fi del segle XVIII. L'impressor Guillem Agel». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nº 55, p. 295-316.


MIRALLES, Eulàlia (2017): «Alteridad, oportunidad y autocensura en la historiografía de inicios del siglo XVII». Manuscrits. Revista d'Història Moderna, nº 35, p. 61-81.


MIRALLES, Eulàlia (2017): «JANÉ, Oscar; POUJADE, Patrici (eds.) (2015): Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l'època moderna. Madrid: Casa de Velázquez». Estudis Romànics, vol.º XXXIX, p. 497-500.

 

MIRALLES, Eulàlia; ESCARTÍ, J. V. (2018): «L'edició de textos valencians (1601-1832)». Notandum, nº 48, p. 59-68.


MIRALLES, Eulàlia (2018): «L'historiador Pere Antoni Beuter i el seu temps». Revista Internacional d'Humanitats, nº 42, p. 1-4.


MIRALLES, Eulàlia: «La canonització de Francesc Fontanella». Estudis Romànics. [En prensa.]

 

ROSSICH, Albert (2017): «El Llibre de cançons, un cançoner cinccentista desconegut». Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, nº 6, p. 115-243.


ROSSICH, Albert (2018): «Edicions de textos literaris i didàctics de l'Edat Moderna a Catalunya (1601-1832)». Notandum, nº 48, p. 69-86.


ROSSICH, Albert (2018): «An Overview of Literary Multilingualism». Comparative Critical Studies, nº 15/1, p. 47-67.


SOGUES, Marc (2016): «Les transformacions a les cartes literàries de Francesc Fontanella», en: ORAZI, V.; GRASSI, S.; CAROL GERONÈS, L.; SARI, S.; TURULL, I. (ed.), Linguaggi metareale nella cultura catalana. "QuadRi" - Quaderni di riCOGNIZIONI, nº 3, p. 131-143.


SOGUES, Marc (coord.) (2017):«Poesia civil de la baixa edat moderna». Monogràfic SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 10.


SOGUES, Marc (2017): «Proeses que les barceloneses dones han ostentat en este siti de l'any 1706: una aproximació filològica». SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, nº 10, p. 191-228.


SOGUES, Marc (2018): «Una práctica terapéutica como excusa literaria: La purga en la poesía de Francesc Fontanella». eHumanista, nº 39, p. 154-167.


SOGUES, Marc: «L'estètica de la natura morta a les cartes de Francesc Fontanella». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. [En prensa.]


VALSALOBRE, Pep (2016): «Intinerario hispánico del "Dialogo della divina Provvidenza" de Caterina de Siena. Sobre la primera traducción peninsular (Xàtiva, 1546)». Cultura Neolatina, nº LXXVI, 3-4, p. 367-382.


VALSALOBRE, Pep (2016): «Fluxos literaris entre Itàlia i la Corona d'Aragó al Cinccents. Cinc exemples». Quaderns d'Italià, nº 21, p. 97-112.


VALSALOBRE, Pep; SOGUES, Marc: (2017): «Poesía catalana digital: la edición crítica electrónica de la obra de Francesc Fontanella». Studia Aurea, nº 11, p. 31-54.


VALSALOBRE, Pep (2017): «Teatre valencià, teatre mallorquí: notes a dues obres cinccentistes». Revista Valenciana de Filologia, nº 1, p. 241-250.


VALSALOBRE, Pep (2018): «"Laus urbis" i anàlisi dels recursos naturals o l'obra de Despuig com a paradigma de modernitat». Revista Internacional d'Humanitats, nº 42, p. 93-104.


VALSALOBRE, Pep: «Aspectes de la confluència de l'art i la literatura en el barroc català». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. [En prensa.]


VALSALOBRE, Pep: «Lepanto en Cataluña. Una contribución a la épica y a la poesía narrativa hispánicas del Quinientos». Hispanic Review. [En prensa.]


VALSALOBRE, Pep: «La conexión gala o la recepción del barroco francés en Cataluña: Francesc Fontanella». Criticón, nº 134. [En prensa.]


VALSALOBRE, Pep (2019): «Francesc Fontanella 2obiit die nona octobris millessimo sexcentessimo octuagessimo primo"». Estudis Romànics, nº XLI. [En prensa.]

 

ZARAGOZA, Verònica; SOGUES, Marc (coord.) (2016): «Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l'edat moderna». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nº LIV, p. 254-452.


ZARAGOZA, Verònica (2016): «L'escriptura al recer conventual: sobre l'autoritat avalada d'Isabel de Villena». Saó, nº 414, p. 20-22.

 

ZARAGOZA, Verònica (2016): «Poesia, ritual i cant per a la festa: l'univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII)». SCRIPTA, nº 7, p. 160-186.

 

ZARAGOZA, Verònica (2016): «Censura y edición póstuma de la obra de Hipólita de Rocabertí: a propósito de unos poemas manipulados». SCRIPTA, nº 8, p. 194-223.


ZARAGOZA, Verònica (2017): «El Cancionero poético del Carmelo descalzo femenino de Barcelona  (ca. 1588-ca. 1805)». eHumanista, nº 35, p. 615-644 [sescripción de una pieza rehecha de Francesc Fontanella].


ZARAGOZA, Verònica (2017): «La Impremta i la literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna, a revisió», introducción al dosier «Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna». Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, nº LIV (2013-2014), p. 189-194.


ZARAGOZA, Verònica (2017): «Sapientia absconsa et thesaurus invisus. Notes sobre la presència femenina en les premses rosselloneses (Segles XVI-XVIII)». Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nº LIV, p. 261-297.


ZARAGOZA, Verònica (2017):«Fasto barroco, proyección ciudadana y poesía femenina: la ciudad moderna es (y será) de las mujeres». DIALOGOI. Revista di studi comparatistici, nº 4, p. 37-54.


ZARAGOZA, Verònica: «L'heterodòxia de Maria Antònia Ortolà. El camí de l'escriptura autobiogràfica al procés inquisitorial (1717-1727)». Manuscrits. Revista d'Història Moderna. [En prensa.]


ZARAGOZA, Verònica (2018): «Magisterio espiritual en los conventos femeninos contrarreformistas del ámbito lingüístico catalán». Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 36, p. 463-493.

 

ZARAGOZA, Verònica (2018): «Sociabilitat i projecció poètica: veus de dones en els certàmens literaris barrocs». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, nº 65, p. 15-41.