If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Teatro y obra poética completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica (MOD2016-2018)

Conferences and seminars

Contact

Nise: Literatura Catalana de l'Edat Moderna

Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

pep.valsalobre@udg.edu

Project Financed By

Conferences and seminars

» Organització de congressos


Workshop Roma: Seminario di Studi Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica. Organitzat pel Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere. Università di Roma Tre, Roma, 9-10 de febrer de 2017.

VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: "Les confluències artístiques en la literatura barroca". Girona, 1-3 de març de 2017.


» Participació en congressos

BROWN, Kenneth: «www.camme.ca Catalan Manuscripts of the Modern Era: My website and Examples from the Virtual Library», dins Conference of Learned Societies. University of Calgary, Calgary, Canadà, 31 de maig de 2016.

BROWN, Kenneth: «The Art of Biblical Translation in La Celestina (ca. 1497)», dins Minds on Research.  University of Calgary, 7 de desembre de 2016.

BROWN, Kenneth: «El Donoso, poeta entreverado, Rocinante, Don Quixote de La Mancha, y Miguel de Cervantes: cuatro conversos manchegos retajados, todos ellos en uno», dins Congreso sobre EL PERSILES. Quintanar de la Orde, 9-11 de juny de 2017.

BROWN, Kenneth: «Pasada la Pascua, todas las mangas son buenas (La Celestina, Acto IX): Celestina y compañía celebran un seder de Pesach en la Tragicomedia», dins Simposio Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. Tudela, 14-16 de juny de 2017.

CASTAÑO, Marta: «“Dolça un temps i sempre amada”: un cançoner amorós de Francesc Fontanella», dins II Jornades Predoctorals en Humanitats. Universitat de Girona, 1-2 de juny de 2016.

CASTAÑO, Marta i Pep VALSALOBRE: «De l'origen central a l'afirmació perifèrica. Estratègies de consolidació d'una literatura barroca culta», dins XXV Col·loqui Germanocatalà. Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 21-24 de setembre de 2016.

CASTAÑO, Marta: «“I així vivint en ta idea”: la poesia a Gileta de Francesc Fontanella a la llum del neoplatonisme», dins LXII Anglo-Catalan Annual Conference. University of Leeds, 11-13 de novembre de 2016.

CASTAÑO, Marta: «Problemàtica de l’edició crítica de la poesia barroca: Fontanella i les poesies a Gileta», dins Seminari de recerca de l’Institut de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 16 de desembre de 2016.

CASTAÑO, Marta: «Les variants d'autor en el procés d'edició: el cas de les giletes de Francesc Fontanella», dins Workshop Internacional Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica / Un poeta restaurat, un trobador barroc: Francesc Fontanella i la transmissió de la seva lírica. Roma, 9-10 de febrer de 2017.

DOMÈNEC, Conxita: «Sabores y saberes: La cocina literaria del Lazarillo de Tormes a La familia de Pascual Duarte», dins American Association of Teachers of Spanish and Portuguese Conference. Chicago, Illinois,  6–9 de juliol de 2017.

DOMÈNEC, Conxita i Sheri SPAINE LONG: «Publishing Your Work in Hispania», dins American Association of Teachers of Spanish and Portuguese Conference. Chicago, Illinois, 6–9 de juliol de 2017.

DOMÈNEC, Conxita: «La destrucción de la burguesía catalana: Mientras duermes (2011) de Jaume Balagueró», dins Rocky Mountain Modern Language Association Convention. Spokane, Washington, 12–14 d'octubre de 2017.

GARCIA BUSQUETS, Anna: «A primera sang: batalles nupcials en la Catalunya barroca», dins LXII Anglo-Catalan Society Annual Conference. University of Leeds, 11-13 de novembre de 2016.

GARCIA BUSQUETS, Anna: «Textos poètics circumstancials de transmissió complexa», dins Seminario di Studio «Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica». Università degli Studi Roma Tre, 9-10 de febrer de 2017.

GARCIA BUSQUETS, Anna: «Celebracions públiques siscentistes: els emblemes de Francesc Fontanella», dins VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Les confluències artístiques en la Literatura Barroca». Universitat de Girona, 1-3 de març de 2017.

GARCIA BUSQUETS, Anna: «El gènere de genethlíacon a la Catalunya moderna. Dos poemes de Francesc Fontanella», dins XVIIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018.

GARCIA BUSQUETS, Anna: «Consideracions sobre el Cicle de Montjuïc de Francesc Fontanella», dins XII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalana: Specie di spazi, viaggi, geografie. Organitzat per l'Associaziones Italiana di Studi Catalani i la Università per stranieri de Siena (Siena), 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018.

GILABERT, Gaston: «L'oïda expectant. Teatre y música a la Barcelona del segle XVII», Cicle de conferències Fiestas y recreaciones urbanas (Talleres de Historia de la Cultura). Organitzat pel Projecte Europeu Marie Curie "Urban musics and musical practices in sixteenth-century Europe" (Barcelona), 27 d'abril de 2016.

GILABERT, Gaston: «Moreto en la literatura catalana del Barroco», Congresso Internacional Teatro español y Teatro europeo: relaciones bilaterales. Organitzat pel Grupo de Investigación Proteo i la Universidad de Burgos (Burgos), 14-16 de desembre de 2016.

GILABERT, Gaston: «Espais teatrals: teatres i representacions», Col·loqui Internacional Les arts i la ciutat. Espais performatius a la Barcelona moderna, segles XVI-XVII. Organitzat pel Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) i Projecte Europeu Marie Curie "Urban musics and musical practices in sixteenth-century Europe" (Barcelona), 24-26 de gener de 2018.

GILABERT, Gaston: «poesía cantada como presagio de muerte en el teatro del Siglo de Oro», Coloquio Internacional Delito y muerte en el teatro del Siglo de Oro. Organitzat pel Grupo de investigación de Literatura española del Siglo de Oro (GLESOC) i la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid), 12 de març de 2018.

GILABERT, Gaston: «El triunfo del oído en el primer teatro mitológico de Lope», Coloquio Internacional '¿Van a verlos o a oírlos?' Le théâtre, le spectacle et les sens dans l'Espagne et l'Europe de la première modernité. Organitzat per la Université Paris Sorbonne (Paris), 25-26 de maig de 2018.

GILABERT, Gaston: «Técnica vocal y valores semánticos en la poesía musicada del Siglo de Oro», Coloquio Internacional Valores semánticos de estructuras sonoras en la literatura del Siglo de Oro. Organitzat pel Romanisches Seminar de la Universität Heidelberg (Heidelberg), 9 de novembre de 2018.

GRILLI, Giuseppe: «Tractament de l'erotisme a la literatura», dins XII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani: Specie di spazi, viaggi e geografia. Università per Stranieri di Siena (Siena), 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018.

MIRALLES, Eulàlia: «Els estudis de literatura catalana», Sessió en memòria de Carles Miralles i Solà (1944-2015). Institut d'Estudis Catalans (Barcelona), 28 de gener de 2016.

MIRALLES, Eulàlia: «Black lakes, witches and devils. The demonic tradition of the Canigou», dins Latin and Vernacular in Renaissance Iberia: Einfache Formen. University of London, 4 de març de 2016.

MIRALLES, Eulàlia i Albert ROSSICH: «De les quatre barres a les flors de lis: variants d’autor i alineació política en el Vexamen de Francesc Fontanella», dins XXV Col·loqui Germanocatalà. Bamberg, 21-24 de setembre de 2016.

MIRALLES, Eulàlia: «Problemes i mètodes d'edició de la literatura memorialística», dins Seminari sobre literatura memorialística. Universitat de València, 6 d'octubre de 2016.

MIRALLES, Eulàlia: «Sulle prime edizioni catalane del Curial», dins 'Curial e Güelfa'. La cavalleria umanistica italiana nel XV secolo. Università degli Studi di Verona, 10-12 d'octubre de 2016.

MIRALLES, Eulàlia: «De Beuter a Pujades. Escriptura i reescriptura de la historiografia catalana», dins Simposi Internacional 'Beuter i el seu temps'. Universitat de València, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 7-8 de novembre de 2016.

MIRALLES, Eulàlia i Albert ROSSICH: «Notes per a la lectura del Vexamen», dins Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica. Roma, Roma Tre, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere, 9-10 de febrer de 2017.

MIRALLES, Eulàlia: «Pronósticos y política en el Seiscientos hispánico», dins XI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de oro. Universidad Complutense de Madrid, 10-14 de juliol de 2017.

MIRALLES, Eulàlia; ZARAGOZA, Verònica: «De las aulas universitarias a la red. Un proyecto innovador aplicado al aprendizaje y difusión de la literatura catalana barroca», IN-RED 2017. Congreso Nacional de Innovación Educativa y de Docencia en red. Universitat Politècnica de València (València), 13-14 de juliol de 2017.

MIRALLES, Eulàlia: «Pronòstics polítics per a una Catalunya en guerra (1640-1659)», dins 10è Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en literatura, llengua, educació i tic. De la Innovació al Cànon. / 10th International Symposium New Trends in R&D in literature, language, education and ist. From innovation to canon. Universitat d'Alacant, 11, 19 i 20 de juliol de 2017.

MIRALLES, Eulàlia: «Ciència, literatura, protoperiodisme i història. O sobre com i quan convé trencar les fronteres disciplinars», I Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (València), 27-29 de setembre de 2017.

MIRALLES, Eulàlia: «Literatura catalana barroca i narrativa transmèdia», Jornada d'Innovació docent en literatura catalana. Universitat de València (València), setembre de 2017.

MIRALLES, Eulàlia: «Traductors i traduccions al tombant dels segles XVIII al XIX», Traduccions catalanes dels clàssics. 1800-1950. Institut d'Estudis Catalans (Barcelona), Societat Catalana d'Estudis Clàssics, Aula Carles Riba. 1 de desembre de 2017.

MIRALLES, Eulàlia: «El autor velado. Estrategias de legitimación del discurso político en el siglo XVII», Congreso Internacional El sujeto literario en la modernidad temprana. Universidad de Córdoba (Córdoba)/SILEM, 24-26 de gener de 2018.

MIRALLES, Eulàlia: «Astrología y política en la guerra de separación catalana», Las márgenes del pensamiento: heterodoxia, magia y saberes de salvación. Castelló de la Plana/Culla, Universitat Jaume I/SEEC, 26-27 d'abril de 2018.

MIRALLES, Eulàlia: «'¡Huid de los ilustrados del siglo!' Los Consejos cristianos y políticos de María Josefa de los Dolores Tyrri y Laci (1796)», Charleston-Madrid, Congreso Bienal de Gemela. Perspectivas Atlánticas, 25-26 d'octubre de 2018.

MIRALLES, Eulàlia: «De l'espai celeste al terrenal. Geografies de la Guerra dels Segadors», dins XII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani. Specie di spazi, viagge, geografie. Università per stranieri di Siena (Siena), 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018.

ROSSICH, Albert: «Fontanella contra Fontano», dins Seminario di Studio «Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica». Università degli Studi Roma Tre, 9-10 de febrer de 2017.

ROSSICH, Albert: «Apoteosi barroca: Vicent Garcia i l’Oració a Felip de Berga i Aliaga, rector de la Universitat de Lleida per la nació valenciana», dins Cicle “40 anys del Departament de Filologia Catalana”. Universitat de València, 3 de maig de 2017.

ROSSICH, Albert: «La Renaixença, a revisió», dins 125 Centenari de les Bases de Manresa. Institut d'Estudis Catalans, 19 d'abril de 2018.

ROSSICH, Albert: «El català entre les llengües romàniques segons François Raynouard», dins XVIIIè Col·loqui Internacional de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018.

ROSSICH, Albert: «Espai públic i fast universitari (segle XVII)», dins XII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani: Specie di spazi, viaggi e geografia. Università per Stranieri di Siena (Siena), 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018.

SOGUES, Marc: «Els cicles epistolars en la poesia de Francesc Fontanella», dins II Jornades Predoctorals en Humanitats. Universitat de Girona, 1-2 de juny de 2016.

SOGUES, Marc: «Problemes de l'edició crítica de la poesia barroca: Fontanella i les cartes poètiques», dins Seminaris de recerca de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona, 12 de desembre de 2016.

SOGUES, Marc: «Textos per enviar, textos per transcriure: les cartes poètiques de Francesc Fontanella», dins Seminario di Studio «Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica». Università degli Studi Roma Tre, 9-10 de febrer de 2017.

SOGUES, Marc: «L’estètica del bodegó a les cartes literàries de Francesc Fontanella», dins VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Les confluències artístiques en la literatura barroca». Girona, 1-3 de març de 2017.

SOGUES, Marc: «Una práctica terapéutica como excusa literaria. La purga en la poesía de Francesc Fontanella», dins International Conference On ‘Medicine, Literature and Culture in the Early Modern Hispanic World. Saint Andrews, 3-5 de juliol de 2017.

SOGUES, Marc: «Billetes y cartas en la poesía de Francesc Fontanella», dins Segundo Coloquio de Estudios Hispánicos Medievales y del Siglo de Oro. Durham, 5-6 de juliol de 2017.

SOGUES, Marc: «La autofiguración en la poesía de Francesc Fontanella», dins XVIII Forum for Iberian Studies: Ficticious Realities, Real Fictions. University of Oxford, 20-21 de juny de 2018.

SOGUES, Marc: «Francesc Fontanella en el marc de les poètiques postgongorines», dins XVIIIè Col·loqui Internacional de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018.

SOGUES, Marc: «La punyalada de Marià Vayreda: una novel·la a la frontera», dins XII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani: Specie di spazi, viaggi e geografia. Università per Stranieri di Siena (Siena), 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018.

VALSALOBRE, Pep: «Èpica mediterrània catalana: Lepant i els seus textos», dins Seminari Internacional “El mar, la navegació i la vida marítima a la Mediterrània medieval: testimonis cronístics, narratius i poètics”. Universitat de Barcelona, IMF-CSIC i Museu Marítim de Barcelona, Barcelona, 16-17 de juny de 2016.

VALSALOBRE, Pep i Marta CASTAÑO: «De l'origen central a l'afirmació perifèrica. Estratègies de consolidació d'una literatura barroca culta», dins XXV Col·loqui Germanocatalà. Otto-Friedrich-Universität, Bamberg, 21-24 de setembre de 2016.

VALSALOBRE, Pep: «De la historiografia de tradició antiga a la laus urbis. L’obra de Despuig com a paradigma de la modernitat», dins Simposi Internacional “Beuter i el seu temps”. Grup d’Investigació Llengua, literatura i cultura valenciana del Segle d’or a la Renaixença (LLiCValSOR) i Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, València, 7-8 de novembre de 2016.

VALSALOBRE, Pep: «El desconsol d’Apol·lo des del renaixement fins al barroc. La lectura fontanellana d’un sonet de Garcilaso o l’estètica emocional de la transformació», dins LXII Anglo-Catalan Society Annual Conference. University of Leeds, 11-13 de novembre de 2016.

VALSALOBRE, Pep: «Una visió de conjunt de la transmissió de la poesia barroca catalana: el cas de Francesc Fontanella», dins Seminario di Studi «Un poeta restaurato, un trovatore barocco: Francesc Fontanella e la trasmissione della sua lirica». Università degli Studi Roma Tre, 9-10 de febrer de 2017.

VALSALOBRE, Pep i Marc SOGUES: «L'edició crítica electrònica de l'obra completa de Francesc Fontanella», dins Seminaris de recerca de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona, 1 de juny de 2017.

VALSALOBRE, Pep: «Un infierno real en el XVII: una realidad y un uso de la ficción», dins XVIII Forum for Iberian Studies: Ficticious Realities, Real Fictions. University of Oxford, 20-21 de juny de 2018.

VALSALOBRE, Pep: «L'estètica emocional de la transformació: revisitació barroca de la faula d'Apol·lo i Dafne», dins XVIIIè Col·loqui Internacional de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018.

VALSALOBRE, Pep: «Il viaggio dei testi: dal barocco francese al barocco catalano», dins XII Congresso Internazionale dell'Associazione Italiana di Studi Catalani: Specie di spazi, viaggi e geografia. Università per Stranieri di Siena (Siena), 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «Paraula de dona als segles XVI-XVIII. La literatura femenina a l’àmbit lingüístic català» dins Seminaris de recerca de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona, 23 de maig de 2016.

ZARAGOZA, Verònica: «“Assí que es esta historia verdadera / la cual cuenta la dama en tal manera...”. Sobre la impresión y legitimación de la escritura femenina en el siglo XVI a partir de nuevos hallazgos poéticos», dins VI Congreso Internacional de la SEMYR: “Espacios en la Edad Media y el Renacimiento”. Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), 17 de setembre de 2016.

ZARAGOZA, Verònica: «Y pasamos por sangre y fuego…" La obra cronística de sor María Teresa de Jesús de Agramunt en el contexto de la Guerra de Sucesión (Vila-real, 1706)», dins XVIII Coloquio Internacional de AEIHM: "Autoridad, poder e influencia: Mujeres que hacen Historia" (Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres. Universidad de Zaragoza, 20 d'octubre de 2016.

ZARAGOZA, Verònica: «Sociabilitat femenina a la València del segle XVI», dins Org. Estudis d’Arts i Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Sant Miquel dels Reis), 17 de desembre de 2016.

ZARAGOZA, Verònica: «Poesia religiosa del segle XVII: textos i contextos per a la música a l'àmbit català», dins VII Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Les confluències artístiques en la literatura barroca». Universitat de Girona, 1-3 de març de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «Sobre les trampes de la fe. Maria Antònia Ortolà (Senija, c. 1695- ?, d. 1728) a través dels seus processos inquisitorials», dins VI Congrés d’Estudis de la Marina Alta. Org. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta (Ajuntament Pedreguer), 10 de març de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «Máscaras femeninas, retórica y publicación poética en el siglo XVI: la obra de “una sabia discreta y cuerda dama” valenciana», dins Seminario Internacional "Las Inéditas". Universidad de Salamanca, 31 de març de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «De l'arxiu a la pantalla. Literatura femenina i humanitats digitals», dins Seminario dirigido a los alumnos de la Facultat de Filologia, Traducció i comunicació. Universitat de València, 6 de maig de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «La crema de Vila-real (1706) a través de les vivències de sor Maria Teresa de Jesús Agramunt: el relat històric d’una dona com a patrimoni col·lectiu», dins Congreso URBICIDI: La destrucció de la ciutat per la violència humana [310 anys de la crema de Xàtiva]. Universitat de València/Ajuntament de Xàtiva/Institució Alfons el Magnànim (Xàtiva), 14-16 de juny de 2017.

ZARAGOZA, Verònica, «“Haviendo llegado a mis manos…”: edición y recepción de la Mística Ciudad de Dios de sor María de Ágreda en el Rosellón (siglo XVII)», dins XI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Universidad Complutense de Madrid, 10 de juliol de 2017.

ZARAGOZA, Verònica i Eulàlia MIRALLES: «De las aulas universitarias a la red. Un proyecto innovador aplicado al aprendizaje y difusión de la literatura catalana barroca», dins Congreso In-Red. Universitat Politècnica de València, 14 de juliol de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «Lletres femenines a la València del segle XVI: notes a partir de testimonis inèdits», dins 10è Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Educació i TIC sobre la Corona d'Aragó. De la Innovació al cànon. ISIC-IVITRA, Seu Universitària de la Nucia, 20 de juliol de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «La tradición poética femenina en la Provincia de San José de la Corona de Aragón (Siglos XVI-XVIII)», dins Congresso Internacional "OS CARMELITAS NO MUNDO LUSO-HISPÂNICO HISTÓRIA, ARTE E PATRIMÓNIO" (Centro de Humanidades (CHAM) / Univ. Nova e Univ. dos Açores; Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Univ. Católica Portuguesa; Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Univ.de Évora (CIDEHUS) / Univ. de Évora; Centro de História da Universidade de Lisboa / Fac. Letras da Univ. de Lisboa; Centro de Estudos em Ciências das Religiões (CECR) / Univ. Lusófona de Humanidades e Tecnologias). Lisboa, 21 de juliol de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «La dona com autora i objecte de l'escriptura», dins I Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana. Universitat de València, 27-29 de setembre de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «"Mira de qué sujeción os habéis librado, hermanas". Formas de agencia cultural en los conventos femeninos de los siglos XVI-XVIII», dins Trobada Internacional "Vivir y creen en la Época Moderna". Universitat Abat Oliba CEU, 19-20 d'octubre de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «Literatura catalana barroca i narrativa transmèdia, dins Jornada d'Innovació Docent en Filologia Catalana. Universitat de València, 25 d'octubre de 2017.»

ZARAGOZA, Verònica: «La representación de la figura autorial en la escritura epistolar de Gertrudis d'Anglesola (1641-1727): lazos de sociabilidad e integración ciudadana desde los conventos valencianos», en Congreso Internacional. La identidad autorial de las escrituras a través de la correspondencia siglos XVII-XXI. UNED, 25-27 d'octubre de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «"Expanding de Canon". Women Writers in Valencia in the 16th century», dins LXIII Annual Anglo-Catalan Society Conference. University of Birmingham, 10-12 de novembre de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «Experiències femenines dels segles XVI-XVIII: metodologies i noves perspectives en l'estudi de dones», dins Dones en l'Antic Règim. Universitat de València, 30 de novembre de 2017.

ZARAGOZA, Verònica: «Espacios y estrategias de autorización de las mujeres como sujeto literario (Valencia, siglo XVI)», dins Congreso Internacional El Sujeto literario en la modernidad temprada, SILEM (Sujeto e Institución Literaria en la Edad Moderna). Universidad de Córdoba, 24-26 de gener de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «Redes culturales y efectivas de las mujeres Borja: erudición, mecenazgo y escritura entre el palacio y el convento (siglos XVI-XVII)», dins I Congreso Espacio, redes y cultura en un mundo globalizado. Universitat de València, 22-23 de febrer de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «La paraula, el camp de batalla de les catalanes del barroc», dins Cicle de conferències: Dones actives a la Catalunya barroca. Fundació Les Voltes (Girona), 8 de març de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «"De la mano de Dios enriquecida": autoridad espiritual y profecía en Gertrudis d'Anglesola (Valencia, 1641-1727)», dins Congreso Internacional "Las márgenes del pensamiento: heterodoxia, magia y saberes de salvación". SEEC, Castellón de la Plana, 26 d'abril de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «Dones i canvi social a l'Antic Règim. Desafiant fronteres amb l'escriptura», dins I Congrés d'Història sobre la Primera Frontera Meridional Valenciana de 1244 a partir del Tractat d'Almisrà. Universitat d'Alacant, 25 de maig de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «La enseñanza de la literatura catalana moderna en el marco de la red de innovación LiCAiNT», Pòster dins XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria - Redes 2018. Universitat d'Alacant, 14 de juny de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «Sor María Jesús de Ágreda i la cultura literària catalana de la segona meitat del segle XVII», dins XVIIIè Col·loqui Internacional de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Bucarest, 2-6 de juliol de 2018. 

ZARAGOZA, Verònica: «Cultura cortesana y conventual de las mujeres Borja (Gandía, s. XVI-XVIII)», dins VII Congreso de la Semyr. Patrimonio Textual & Humanidades Digitales. Universidad de Salamanca, 5 de setembre de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «Legitimación póstuma de Sor Hipólita de Rocabertí a través de su escritura)», dins Sor Hipólita de Jesús y Diego Pérez de Valdivia: dos biblistas en Barcelona. Universitat Abat Oliva (Barcelona), 28 de setembre de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: De la recerca a l'ensenyament: la difusió de les escriptores. Taula redona. Unitat d'Igualtat, Universitat de València/Departament Filologia Catalana, Universitat de València, 4 d'octubre de 2018.

ZARAGOZA, Verònica; GRAS, Mercè: «Reptes i oportunitats de la recerca en arxius monàstics femnins: el Carmel Descalç Ibèric (segles XVI-XVIII)», Pòster dins I Seminario de Jóvenes Investigadores/as - Procesos: Investigaciones a debate (Universitat de València). Facultat de Geografia i Història, Universitat de València, 18 d'octubre de 2018.

ZARAGOZA, Verònica: «"Si mi lenguaje os agrada / yo prometo haceros versos". Notas para el estudio y edición de los cancioneres poéticos del convento de carmelitas descalzas de Vic (d. 1638)», dins Congreso bienal de GEMELA 2018 "Perspectivas transatlánticas". UNED (Madrid), 25 d'octubre de 2018.