L’impacte de la ‘guerra civil europea’ en la figura de l’escriptor-periodista (1914-1945)

Xarxes internacionals i col·laboracions

Contacte

 

Grup de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Investigador principal: Xavier Pla

Universitat de Girona
Fac. de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071- Girona

ilcc@udg.edu

Projecte finançat per

 

Xarxes internacionals i col·laboracions

Participació en xarxes internacionals

· Membre de la Xarxa d'investigació "Memòria històrica en les literatures ibèriques" IP: Marijo Olaziregi (Euskal Herriko Unibertsitatea). Altres universitats implicades: Stanford University, Philipps Universität Marburg, Universidad Católica de Portugal,  U. de Santiago de Compostela i U. de València.

· Col·laborador de la Xarxa d'investigació “La memoria novelada”. IP: Hans Lauge HANSEN (Aarhus U.).

 

 

Col·laboracions específiques amb investigadors i projectes afins a la temàtica del projecte

· Dra. Sarah Al-Matary (U. Lyon-2)

· Dr. Enric Bou (Ca' Foscari, Venècia)

· Dra. Sílvia Coll-Vinent (U. Ramon Llull)

· Dr. José Ramón González (U. de Valladolid)

· Dra. Marta Marín-Dòmine (Wilfried Laurier U., Canadà)

· Dr. Antonio Monegal (U. Pompeu Fabra)

· Drs. August Rafanell, Àngel Duarte, Maximiliano Fuentes i Anna M. Garcia (U. de Girona)