L’impacte de la ‘guerra civil europea’ en la figura de l’escriptor-periodista (1914-1945)

Publicacions

Contacte

 

Grup de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Investigador principal: Xavier Pla

Universitat de Girona
Fac. de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071- Girona

ilcc@udg.edu

Projecte finançat per

 

Publicacions

                                              

                     REVISTES                                                                    LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRE