L’impacte de la ‘guerra civil europea’ en la figura de l’escriptor-periodista (1914-1945)

Revistes

Contacte

 

Grup de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Investigador principal: Xavier Pla

Universitat de Girona
Fac. de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071- Girona

ilcc@udg.edu

Projecte finançat per

 

Revistes

 

AMAT, JORDI, “La puerta del perdón”, Ínsula, nº 809, 2014, p. 15-16

—“L'alliberament de França. Un 'petit raport' de Joan Estelrich a Francesc Cambó”, L'Espill, n º. 47, 2014, p. 116-125.

—“La Campanya Jordi Pujol de Josep Benet (1960)”. VIA. Valors, idees, actituds. Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol, núm. 22, 2013, p. 169-191.

—“L’Ametlla, 1966. Disseny i decepció d'un organisme rector de la cultura catalana”, Cercles. Revista d’Història Cultural, n. 16, 2013, p. 171-189.

—“Miguel de Cervantes, periodista. De París a Monastir (1917) de Gaziel”, Insula. Revista de letras y ciencias humanas (dossier Las palabras de la guerra, la guerra de las palabras (1914-1918) coord. Per Jordi Amat i José Ramón González), n. 804, 2013, p. 25-28.   

 —“Una vila espiritual a la Catalunya impossible”, L’Avenç. Revista d’història i cultura, núm. 394, 2013, p. 10-13.

 

CORNELLÀ-DETRELL, JORDI, “L’auge de la traducció en llengua catalana als anys 60: el desglaç de la censura, el XVI Congreso Internacional de Editores i el problema dels drets d’autor”. Quaderns: Revista de Traducció, 20, 2013 . pp. 47-67. ISSN 1138-5790.

—“The afterlife of Francoist cultural policies: censorship and translation in the Catalan and Spanish literary market”. Hispanic Research Journal, 14 (2), 2013. pp. 129-143.

 

FUSTER GARCÍA, FRANCISCO, “Azorín y Baroja: una extraña pareja”. Cuadernos Hispanoamericanos. 779, pp. 92-103, 2015

— “Azorín y la historia menuda de España: una lectura de «Los pueblos» (1905)'. História da Historiografia. Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de História. 17, 2015, pp. 105-115.

— “La vida en prosa: a propósito de la «Autobiografía» de Rubén Darío',2015. Revista de Occidente. [artículo pendiente de publicación, con certificado de aceptación del Comité Editorial].

— “Una metáfora feliz: a propósito del título de «El árbol de la ciencia», de Pío Baroja'. Insula. Revista de Letras y Ciencias Humanas. 819, 2015, pp. 9-11.

 

GRASSET, Eloi, “Presentación: los años del mensaje”, Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, n. 20, 2013, p. 2-6.

 

MARTÍ, Antoni, “Stefan Zweig y nosotros”, Quimera: Revista de literatura, ISSN 0211-3325, Nº 361, 2013, págs. 71-75.

—“Processos d'interliterarietat a Catalunya: el comparatisme de Dionýz Durisin com a proposta per a la literatura catalana”; Catalan Review: international journal of Catalan culture, ISSN 0213-5949, Vol. 27, 2013, págs. 157-172.

—“L'escriptor català i la tradició”, L' Espill, ISSN 0210-587X, Nº. 44, 2013, págs. 127-156.

 

MATAS, ÀLEX, “La cultura visual y la figura del espectador: de los inicios de la literatura sin contemplaciones”, Escritura e Imagen, n. 10, 2014, p. 97-107.

—“Cultura literaria en transición”, Cuadernos Hispanoamericanos, n. 772, p. 74-89.

— “¿Ideología estética?”,  Letras libres, 157, 2014, p. 67-69.

— “Lecturas sobre la ilegibilidad del arte”, Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, n. 10, 2014, p. 242-243.

—“La vigencia de un clásico” Letras libres, 149, 2014, p. 48-49.

—“El doble político en la narrativa breve de Joseph Conrad”, Tropelías (Univ. de Zaragoza), n. 22, 2014

 

MONTERO, FRANCESC, “Manuel Brunet i Josep M. de Sagarra: Retrat d’una admiració literaria”, Estudis Romànics, 37, 2015, p. 451-470

—“El catolicismo, piedra angular del pensamiento de G. K. Chesterton, Hilaire Belloc y Manuel Brunet frente el ascenso de los totalitarismos europeos”, The Chesterton Review en español, 2014/2015, vol. 6, Issue 1, p. 89-113.

—“Combats de paraules. Notes sobre la influència de G. K. Chesterton en el periodisme català d'entreguerres”, Diàlegs. Revista d'estudis polítics i socials, 64, 2014, p. 23-39.

—"La complexa articulació de les conviccions personals de Manuel Brunet en l’escenari de la primera postguerra", Franquisme&Transició, 2013, n. 1, p. 51-77.

—"Manuel Brunet i Solà, mestre de periodistes", Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, vol. 44, 2013, p. 501-516. ISSN: 1136-0267.

— “Josep M. Corredor:'Catalunya catalana' amb horitzó europeu”. Revista de Girona, n. 279, 2013, p. 36-39.

 

PLA, XAVIER, “Sobre la Paneuropa, les profecies i els pessimistes. Josep Pla i Joan Estelrich: últim episodi (1947-1950)”, L'Espill, n º. 47, 2014, p. 126-140.

—"Dos artículos olvidados de Eugenio d'Ors sobre Santayana."  Teorema   (2014):  91-100.

—"De héroes, ángeles y ángeles caídos. Cuatro cartas inéditas de George Santayana a Eugenio d'Ors."  Revista de Occidente   (2014):  49-61.

—“Un libro enemigo”: las memorias políticas de Claudi Ametlla (periodismo, política y censura en la España de entreguerras), Tesserae. Journal of Iberian and Latin American Studies, vol. 20, issue 2, 2014, p. 211-223.

—"La guerra como problema literario. Las mil y una voces de Eugenio D'Ors", in Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, ISSN 0020-4536, n. 804, 2013, págs. 11-14.

 

SALA-LLEAL, JORDI, “Más de cincuenta años del nacimiento del teatro catalán moderno: retrospectiva del Teatro Independiente”. Romance Quarterly. 62 - 2, pp. 124 - 137. Taylor&Francis, 2015.

— “Shakespeare and Film: A Bibliographic Index (from Film to Book)”. Early Modern Literary Studies. 2015. ISSN 1201-2459

—“L’espai urbà en el teatre i el cinema: la Verona de Romeo i Julieta construïda des de Catalunya”. Dins de: 'Ciutat de l"amor'. Scrivere la città, raccontare i sentimenti. Rivista Italiana di Studi Catalani. 3, pp. 31- 52. Edizioni dell"Orso, 2013.