L’impacte de la ‘guerra civil europea’ en la figura de l’escriptor-periodista (1914-1945)

Objectius

Contacte

 

Grup de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Investigador principal: Xavier Pla

Universitat de Girona
Fac. de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071- Girona

ilcc@udg.edu

Projecte finançat per

 

Objectius

1. Coordinar, formar i estimular un ampli equip internacional d'investigació interdisciplinària (filòlegs, historiadors, comparatistes, crítics, periodistes, etc.) sobre la figura de l'escriptor-periodista, a Catalunya, a Espanya i a Europa.

2. Estimular, promoure i encarregar l'estudi sistemàtic i comparatiu (històric, periodístic i literari) de totes aquelles facetes del món de la premsa d'entreguerres que permeten a la figura de l'escriptor-periodista desenvolupar la seva tasca professional.

3. Localitzar, digitalitzar i reproduir de forma sistemàtica, ordenada i coherent tots els textos destinats a formar part de diverses antologies temàtiques del periodisme literari d'entreguerres (cròniques des de la trinxera, el viatge a Rússia després de la revolució, la marxa sobre Roma vista pels corresponsals, l'anàlisi de política internacional des de la redacció, els debats estètics i culturals sobre literatura i poder polític des de la premsa), amb els seus estudis preliminars corresponents.

4. Organitzar, en els anys 2014 i 2015, simposis internacionals, un de caràcter més historiogràfic, "L'impacte de la primera Guerra Mundial en la figura de l'escriptor-periodista espanyol i europeu", i un altre de reflexió més teòrica i comparatista, sobre "L'escriptor-reporter al cor de l'Europa dels anys trenta. Noves veus, nous gèneres, noves interrogacions crítiques".

5. Col·laboració, en revistes especialitzades, espanyoles i internacionals, dels membres de l'equip investigador per difondre i estendre l'estudi de la figura de l'escriptor-periodista.