L’impacte de la ‘guerra civil europea’ en la figura de l’escriptor-periodista (1914-1945)

Línies de treball

Contacte

 

Grup de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Investigador principal: Xavier Pla

Universitat de Girona
Fac. de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071- Girona

ilcc@udg.edu

Projecte finançat per

 

Línies de treball

  • Reflexió teòrica i metodològica sobre la figura de l'escriptor-periodista, amb especial atenció a l'impacte cultural generat per la Gran Guerra a Catalunya i Espanya, i el context de la "guerra civil europea" viscut durant el període que comprenen les dues guerres mundials.
  • Descripció, anàlisi i interpretació monogràfica (biogràfica, estilística, ideològica ...) d'escriptors-periodistes rellevants a Catalunya i Espanya, que exemplifiquen aspectes clau de l'evolució i transformació del periodisme en aquesta època
  • Estudi i descripció de la representació periodística de les fites més rellevants del marc històric plantejat, així com la interpretació estilística dels gèneres més importants del nou context en el camp del periodisme literari: crònica, reportatge, periodisme polèmic, crítica literària...
  • Anàlisi i descripció de la participació d'autors catalans a la premsa espanyola, i dels debats ideològics i estètics mantinguts en aquestes publicacions.
  • Estudi d'elements contextuals de la figura de l'escriptor-periodista, com els ambients intel·lectuals, els ateneus i tertúlies, etc., amb especial atenció a l'emergència de les agències d'informació.