If the contents are not translated, you can use the automatic translator

The impact of the “European civil war” on the figure of the writer-journalist” (1914-1945)

Technical data

Contacte

 

Grup de Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Investigador principal: Xavier Pla

Universitat de Girona
Fac. de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071- Girona

ilcc@udg.edu

Projecte finançat per

 

Dades tècniques

Referència

FFI2012-35868

Investigador principal

Francesc Xavier Pla Barbero

Títol

L'impacte de la "guerra civil europea" en la figura de l'escriptor-periodista (1914-1945): nous oficis, nous gèneres, noves interrogacions crítiques.

Entitat

Universitat de Girona

Centre

Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Finançat per

Ministerio de Economía y Competitividad

Data d'inici

01/01/2013

Data de fi

31/12/2015 (prorrogat fins el 30/06/2015)

Durada

3 anys